2014. november 29., szombat

Rorate szentmisék

Az egyházi év adventi időszakában a hajnali misék különleges hangulatot kölcsönöznek a decemberi virradatnak.A roráte elnevezést az ünnepkör egyik - ószövetségi szentírási szövegen alapuló - énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben énekeltek: Rorate caeli de super. Harmatozzatok egek onnan felülről. Régebben aranyos vagy angyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket mindig az Úrangyala elimádkozásával fejezték be.

A roráte-szentmiséknek a katolikus egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg is élő szokás hazánkon kívül, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban és Lengyelországban.

A hívek hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták tették.

Forrás: Inárcsi PlébániaJuhász Gyula: Rorate

A kéklő félhomályban 
Az örökmécs ragyog, 
Mosolygón álmodoznak 
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak, 
A minisztráns gyerek, 
Mint bárány a mezőben 
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák 
Térdelnek. Ifju pap 
Magasba fölmutatja 
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját 
Könnyezve keresem. 
Ó gyönyörű gyerekség, 
Ó boldog Betlehem! 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése