2013. május 31., péntek

HungaRio: a kedvezményes jelentkezés meghosszabbítva

A HungaRio nemzeti katolikus ifjúsági találkozó szervezői 2013. június 15-ig meghosszabbították a találkozóra való kedvezményes jelentkezés határidejét. A találkozóra, amelyre 2013. július 24. és 28. között kerül sor Pécsett, mintegy kétezer fiatalt várnak.

A Rio de Janeiró-i Ifjúsági Világtalálkozóval párhuzamosan tartott nemzeti katolikus ifjúsági találkozó a püspöki katekéziseken és szentmiséken túl kulturális programokkal, műhelymunkákkal, táncházakkal, közös imádságokkal, koncertekkel és Ifjúsági Fesztivállal várja a Pécsre látogató 16 és 35 év közötti résztvevőket. A HungaRióra érkező fiatalok bekapcsolódhatnak a Rio de Janeiró-i eseményekbe, megtapasztalva ezáltal is az ifjúsági világtalálkozók élményét, lelkületét.
A HungaRiót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága szervezi együttműködve a Pécsi Egyházmegyével. A találkozóra nemcsak Magyarországról, hanem határainkon túlról is várnak fiatalokat. A nehezebb anyagi körülmények között élő határon túli magyar fiatalok részvételének támogatására a szervezők szolidaritási alapot nyitottak.
A találkozó szervezői június 15-ig meghosszabbították a kedvezményes jelentkezés határidejét. Azok a fiatalok, akik eddig az időpontig regisztrálnak az eseményre, kedvező feltételekkel vehetnek részt a programokon. A későbbiekben a részvétel költségei emelkednek.
A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják, akik a találkozó szervezésében és lebonyolításában segédkeznek majd.
A HungaRio honlapja részletes tájékoztatást nyújt a programról, a jelentkezés feltételeiről és egyéb gyakorlati tudnivalókról:www.hungario2013.hu, valamint friss információk találhatók a találkozó Facebook-oldalán is, amely awww.facebook.com/ifjusagi.talalkozo címről érhető el.


Forrás: MKPK


2013. május 30., csütörtök

Világméretű szentségimádást hirdet vasárnapra a Vatikán

Vasárnap, június 2-án világméretű szentségimádást vezet a Szentatya. A hit évének jegyében született kezdeményezést az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa jelentette be május 28-án. 
Szentségimádásra hívják a híveket az egész világon a Szentatya szándékára. Rómában délután 5 és 6 óra között tartják a szentségimádást, világszerte minden székesegyházban és templomban ehhez igazítják az időpontot.
A pápa a következő két szándékra kéri az egyetemes Egyház imáját a szent óra alatt:
Az Egyházért. Az egész világon jelenlévő Egyházért, mely egyesül a legszentebb Oltáriszentségnek, az egység jelének az imádásában. Adja meg az Úr az Egyháznak, hogy még teljesebb engedelmességgel hallgassa az Igét, és így egyre szebben, bűn és szégyen nélkül, szentül állhasson a világ előtt. Azért, hogy a megmentő Ige hűséges hirdetését az Egyház, mint az irgalom hordozója adja tovább, növekedve a szeretetben, s így választ tudjon adni a fájdalomra és a szenvedésre, visszaadva az örömöt és a derűt.
A szenvedőkért. Mindazokért, akik szerte a világon rabszolgaságban szenvednek; a háborúk, az emberkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem áldozataiért.  A gyermekekért és nőkért, akik bármilyen erőszaktól szenvednek. Hallja meg néma kiáltásukat a virrasztó Egyház, aki a keresztre feszített Krisztusra tekintve nem feledkezhet el az erőszaknak kiszolgáltatott emberekről. És mindazokért, akik egzisztenciális veszélyben vannak: a munkanélküliekért, idősekért, elvándorlókért, hajléktalanokért, foglyokért és minden, a társadalom peremére szorult emberért. Azért, hogy az Egyház imája és tevékeny közelsége vigasztalja őket, erősítse reményüket, és bátorítsa őket az emberi méltóság védelmében.
A világméretű szentségimádási órára való felhívás a hit évének jegyében történik, ahogy egy másik kezdeményezés is, melyet szintén május 28-án jelentettek be. Ez pedig az Evangélium Vitae napja lesz június 15-16-án, melynek felelőse Rino Fisichella érsek, a Pápai Tanács elnöke.
Az érsek felvázolta az esemény programját: június 15-én, szombaton este gyertyás menet vonul majd végig a Via della Conciliazionén egészen a Szent Péter térig, melyre a világ minden tájáról érkeznek résztvevők, akik az emberi élet méltóságára kívánják felhívni a figyelmet. A résztvevők szombaton, még a menetet megelőzően meglátogatják Szent Péter sírját és szentségimádáson vehetnek részt a Szent Péter-bazilikában, vasárnap reggel pedig Ferenc pápa mutat be számukra szentmisét.

Forrás: VPP Hírporta


2013. május 29., szerda

Így élni jó

Könyvajánló

Michel Quist: Így élni jó

A könyv az élet művészetéről nyújt elmélkedéseket – mai keresztényeknek. Az emberek jól akarnak élni, sikerre vágynak – de legtöbbnyire csak anyagi sikerre. E műben a szerző az élet valódi és totális sikeréhez nyújt szempontokat – a hit szemszögéből – teljes tudományos felkészültséggel a lélektan és a szociológia terén is, gyümölcsöztetve pedagógiai és lelkipásztori gyakorlatának tapasztalatait. Saját nyelvén szól a mai emberekhez. Életszerű, csattanós, szuggesztív mondataival lenyűgözi, gondolkodásra, önvizsgálatra készteti és önmaga elkötelezésére akarja indítani az olvasót. Mint lelki könyvnek újszerűsége, hogy az emberből és természetes adottságaiból – hívők és nem hívők párbeszédében a „közös nevezőből” – indul ki, és nem különböztet külső-belső, természetes-természetfölötti élet között, hanem szerves egységben látja és láttatja a mai ember életének több problematikáját. Vallási vonatkozásban nem elégszik meg a hit „gyakorlatainak” elemzésével, de megmutatja, hogy miből kell lelkileg táplálkoznia a keresztény életnek, hogy megteremthesse gyümölcseit a tettekben, a testvér szolgálatában, a jobb világot építő szeretetben.

Forrás: PPEK


A könyv innen letölthető


2013. május 27., hétfő

Füleczki István kispap tanúságtétele a Szent István Rádióban

A Szent István Rádió Közelkép című műsorában már sok személy életét, hivatástörténetét és tanúságtételét hallhattuk. Az áprilisi adásban Papp Ildikó riporter Füleczki Istvánnal beszélgetett és készített mintegy egy órás riportot, amely most közlésre kerül. Füleczki István az Egri Hittudomány Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet IV. éves teológushallgatója, egri főegyházmegyés papnövendék. A beszélgetésben megosztja gondolatait a hivatásról, a családjáról, a cölibátus lényegéről és értékeiről, de szó van az imádság megtartó és nélkülözhetetlen erejéről és a fiatalok pasztorációjáról, az új evangelizációról és sok más témáról.

1. Bemutatkozás és hivatástörténet


2. Hogyan fogadja a család a papi hivatást


3. A cölibátus értéke és az alázat


4. Az imádság ereje


5. Tradicionalista kereszténység és felnőtt-megtérés

2013. május 26., vasárnap

Szentháromságos élet

Tanítás a Szentháromságról


Íme egy rövid összefoglaló a Szentháromsággal kapcsolatos tanítással Dr. Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel című könyvéből.


Kép: Szilveszter barát blogja

Deum verum


Imádság a SzentháromsághozMennyei Atyaisten, kérünk, irgalmazz nekünk, szegény bűnösöknek.
Megváltó Fiúisten, kérünk, járj közben értünk, hogy Hozzád térjünk.
Szentlélek Úristen, kérünk, erősíts meg minket minden utunkon Szent Lelkeddel. Amen

2013. május 25., szombat

Szent Béda zsoltára a Mindenek Urához

Zengd az Egekben-ülőt, a Mennydörgőt, fiatalság!
Légyen az Isten nagy neve minden százakig áldott!
Napkeltétül az Úr erejét dicsérni ne szünj, és
napnyugtáig a himnuszokat zengetni ne fáradj!
Minden nemzeteken föllül van az Isten, egeknek
csillagokat-termő terein túlér koronája.
Trónja magas, de nem ing soha. Istenhez ki hasonló?
Mégis egen s földön szeliden néz a kicsinyekre.
Ő a szegényt s szomorút kalibájából kiemelve
népe dicsői között gazdag bőségbe avatja
s megkönyörülve a meddő asszonyon és az üres ház
csendjén, dús termés boldog csíráival ő áld.


Fordította: Babits Mihály

2013. május 24., péntek

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetésről” szóló üzenetekről

A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, a melbourne-i érsek pedig a papságnak írt körlevélben ítélte el. Dr. Mark Miravalle neves mariológus, teológiaprofesszor a Hittani Kongregáció irányelvei alapján értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett szövegeket.
A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket 2012 decemberében Štefan Sečka, a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, néhány hete pedig Denis J. Hart melbourne-i érsek a papságnak írt körlevélben ítélte el.
Dr. Mark Miravalle neves mariológus, a Steubenville-i Ferences Egyetem teológiaprofesszora számos alkalommal dolgozott egyházi hatóság által felállított, nemzetközi teológiai vizsgálóbizottságok tagjaként. Az alábbiakban a Hittani Kongregáció által 1974-ben megfogalmazott irányelvek alapján, a hivatalos egyházi vizsgálatok módszerét követve értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett üzeneteket:
A neves francia mariológus, Fr. René Laurentin szerint a magánkinyilatkoztatások egyházi elbírálásának normái a következő három alapkérdésre vezethetők vissza:
• Megegyezik-e az állítólagos üzenet tartalma a Katolikus Egyház hivatalos hitbeli és erkölcsi tanításával? 
• A kísérő jelenségek (extázis, az üzenetközlés módja stb.) beleillenek-e az Egyház misztikus hagyományába?  
• Megvannak-e az állítólagos üzenetnek azok a lelki gyümölcsei, amelyek minden hiteles természetfeletti megnyilatkozást kísérnek, Jézus szavai szerint: „Gyümölcséről lehet a fát felismerni” (Mt 12,33) -: megtérés, lelki béke, lelki öröm, új vagy megújult hit, remény, szeretet; nagyobb hűség az Egyházhoz, teljesebb egység az Egyházzal? 

Sajnálatos módon – írja Miravalle – az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” üzenetei számos súlyos teológiai, történelmi és tárgyi tévedést tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a Katolikus Egyház tanításának, a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás misztikus hagyományának, sőt saját jövendöléseinek is, és nem hozzák az igazi égi üzenetekkel járó béke, szeretet, öröm lelki gyümölcseit. Csupán néhány példa:

1. Azt állítja, hogy XVI. Benedek volt „az utolsó igaz pápa a Földön”, és „a következő pápa” a „hamis próféta” lesz.  (2012. április 12.)
E kijelentés, hogy érvényes konklávé „antipápát” emelhet trónra, a katolikus tanításnak nyíltan ellentmondó, eretnek állítás. Az is következik belőle, hogy Ferenc pápa csaló, „hamis próféta”. Mindez a katolikus zsinatok (Lumen Gentium 25), a katekizmus és a kánonjog törvényes pápaválasztásra vonatkozó szakaszainak elítélendő elutasítása. Emellett rendkívül veszélyes téveszme, mert egyes katolikusokat az Egyháztól való elszakadásra késztethet, ami nem más, mint „a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása” (CIC 751. kánon). A katolikus hívő, amennyiben így dönt, „önmagától beálló kiközösítésbe esik”, és nem járulhat szentségekhez (vö. CIC 1364.1). Az üzenet egyébként nemcsak Ferenc pápaságát kérdőjelezi meg, hanem XVI. Benedeket sem tartja tiszteletben, aki önkéntes lemondása (nem pedig az üzenetekben előrevetített „elűzetése”) napján, 2013. február 28-án, majd március 23-án ismételten feltétlen engedelmességet fogadott Ferenc pápának.     

2. Az állítólagos próféciákban számos helyen megjelenik a millenarizmusnak nevezett eretnekség egyik formája.
A millenarizmus szerint Jézus ténylegesen ezer évig uralkodni fog a Földön (2012. április 9-i üzenet). Ez idő alatt nem lesz pápa, hanem lelki pápaság valósul meg, melyben Szent Péter kormányozza az Egyházat a mennyből valamiféle „földi paradicsom” körülményei között (vö. 89., 124., 141.; 88., 109., 111., 251., 258. sz. üzenetek). A Katolikus Egyház elutasítja a jézusi uralom alatt álló ezeréves földi mennyország elképzelését (KEK 676). A látható pápa nélküli évezred gondolata ellenkezik Jézus péteri ígéretével (Mt. 16,15–20), emellett sehol sem igazolja a kinyilatkoztatás. 

3. Az egyházi értékelés elutasítása
Az állítólagos prófécia tagadja, hogy szükség volna az üzenetek hitelességének egyházi vizsgálatára és megítélésére. „Nem fontos, hogy az Egyház jóváhagyja-e ezeket az üzeneteket, mert az idő nem az ő oldalukon van” (2011. július 9-i üzenet). Ezzel szemben a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás mindig az illetékes egyházi hatósághoz irányítja a látnokot, még akkor is, amikor az égiek tudták, hogy nem fogják azonnal elismerni (mint pl. Guadalupei Szent Juan Diego vagy Lourdes-i Szent Bernadette esetében).

4. Az állítólagos látnok, miközben az interneten és könyv formában nemzetközileg terjeszt állítólagos égi üzeneteket, nem azonosítja magát és nem jelentkezik az illetékes egyházi hatóságnál.

Az állítólagos látnok a dublini régióban él, így a Dublini Főegyházmegyénél kellett volna egyházi teológiai, pszichológiai és tudományos vizsgálatra jelentkeznie. Ennek elutasítása kizárja a második kritérium (a hiteles természetfeletti közléseket jellemzően kísérő jelenségek) figyelembevételének lehetőségét. Jézus a világ Világossága, aki a világosságra hívja szolgáit; ellensége viszont a sötétségben működik.

5. Teológiai tévedések 

Az üzenetekben számos zavaros megfogalmazás található. Egyetlen példa: ellentmond a klasszikus szentháromságtani megfogalmazásnak, hogy a mennyei Atya „Jézus nevében” jön, nem pedig a saját nevében, vagy fordítva, Jézus az Atya nevében. A zavarosságot igazoló állítások, pl. „a szeretet összezavar” (45. üzenet, 2011. február 6.) szintén ellenkeznek a hiteles prófécia jellegével. Jézus nagyon egyszerűen és világosan beszél; a Sátán zavart kelt. 

6. Nem következett be a 2011-re ígért „nagy figyelmeztetés”. 

A 2011. május 31-i üzenet felszólítja az embereket, hogy készüljenek a „figyelmeztetésre” (Istentől eredő „lelkiismereti megvilágosodás”, amelyről egyébként más Szűzanya-üzenetek is szólnak), melyre „néhány hónapon belül” sor kerül. Ez azóta sem következett be.    

7. Hiányoznak az igazi keresztény gyümölcsök, a lelki béke, az öröm, a remény, a szeretet; helyettük félelem, szorongás, erőteljes negatív szemlélet jellemző. 
  
A mennyei Atya és Jézus állítólagos üzenetei, melyek fő témái az isteni megtorlás, a harag, az igazságtétel, a katasztrófák, tele vannak a bosszúállás és az ítélet rettegést keltő kifejezéseivel (Pl. aki Isten ellen fordul, megvakul, kivágják a nyelvét, levágják a lábát – 2013. május 4.) Olykor a hiteles magánkinyilatkoztatások (pl. az Isteni Irgalmasság üzenetei vagy a fatimai üzenetek) is tartalmaznak erős kifejezéseket a megtisztulás feltételesen bekövetkező, nehéz időszakáról, ám a szövegek hangnemét összességében béke, szeretet, biztatás, sőt öröm jellemzi. A nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekből mindez hiányzik, és ez sok esetben az üzenetek terjesztőiről is elmondható. 

Mi lehet az oka annak, hogy mégis sok jó szándékú, mélyen hívő katolikus hitelt ad az üzeneteknek?

Az, hogy sok igaz elemet is tartalmaznak: a gazdaság, a társadalom, a hit és az erkölcs globális válsága, háborús konfliktusok, természeti katasztrófák, nukleáris fenyegetés Észak-Koreában, Iránban, Pakisztánban stb. Mindezekben „az idők jeleit” látni indokolt és elfogadható; azonban teológiai tévedésekkel és egyházellenes engedetlenséggel átitatott, állítólagos üzenetekben hinni súlyos és veszélyes tévedés. Egészen más dolog észrevenni a világban a megtérésre sürgető jeleket, és hűségesen válaszolni Jézus és a Szűzanya hiteles kortárs felhívásaira – és más hamis üzeneteket elfogadni, amelyek a hiteles üzeneteket kihasználva Ferenc pápával szembeni engedetlenségre, a katolikus dogma és a hiteles misztikus hagyomány elutasítására uszítanak és rettegésből fakadó cselekvésre ösztönöznek.

Miért veszélyesek ezek az üzenetek?

A legnagyobb veszély, hogy rájuk hivatkozva egyes katolikusok fontosabbnak tarthatnak egy hamis magánkinyilatkoztatást, mint a pápa Istentől kapott tekintélyét. Különös, hogy a prófécia egyházszakadást jövendöl, ami akár önbeteljesítő jóslattá is válhat. Sátáni cél és stratégia, aminek megvalósulásához részben éppen az vezethet, ha az emberek az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Máriáéhoz” hasonló, veszélyes és megosztó próféciákat kezdenek követni. 

Az Egyház és a világ jelenlegi, kihívásokkal teli időszakában reálisan számíthatunk további, igaz elemekkel kevert hamis üzenetekre, melyek sátáni célja, hogy elfordítsanak a hiteles egyházi tekintélytől és tanítástól, valamint korunk hiteles égi üzeneteitől. Ezt csakis Ferenc pápa és az egyházi tekintély iránti engedelmességünk megerősítésével védhetjük ki. Imádkozzunk a Szentatyáért, szent Katolikus Egyházunkért, az Isteni Irgalmasság és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzelméért – amelyről hiteles kortárs üzenetek szólnak –, valamint azért, hogy az állítólagos látnok és követői békében megtérjenek és visszatérjenek az Egyház szívébe, egységébe és az iránta való engedelmességbe! – zárja elemzését Mark Miravalle.  

Ménesi Krisztina
Forrás: Magyar Kurír


Szűz Mária, keresztények segítsége


Szűz Mária Keresztények segítsége, könyörögj érettünk!

2013. május 23., csütörtök

Lelkigyakorlat a kármelitáknál

Kedves Testvérem!

Szeretettel hívlak lelkigyakorlatra

a Hit Évében

a kunszentmártoni Kármelita Rendházba

(Kunszentmárton, Munkácsy M. u. 1.)

2013. június 7. (péntek) 18 órától – június

9. (vasárnap) 15 óráig,

amelyet Bakos Rafael

kármelita tartományfőnök atya vezet.
Téma:

Zarándokok a hitben –

Ábrahám és Sára hit tapasztalata

A lelkigyakorlat programja:

Szentmise, előadás, Szentségimádás, filmvetítés,

kiscsoportos beszélgetés, közös zsolozsma.

Jelentkezni lehet június 3-ig Forgó Andreánál


a 06-30- 532- 47- 62-es telefonszámon.2013. május 22., szerda

A csíksomlyói Szűzanya kegyszobor másolata a Sziklatemplomban
A Szűzanya sokféleképpen kapcsolódik életünkhöz, magyarságunkhoz, a Pálos rendhez. Most zarándokok koszorújával érkezett meg pünkösdhétfőn a Csíksomlyói Mária szobor másolata a Sziklatemplomba. Ünnepélyes szentmise keretében örülhettünk együtt a vendégnek. A ferences testvérek képviseletében Pál atya is velünk volt. Így nem csak azt tették lehetővé, hogy elkészülhetett a szobor, de jelképesen elkísérték az úton is. Az elkövetkező hónapban bárkinek lehetősége van akár csak megcsodálni, vagy imáival a Szűzanya közbenjárását is kérni. Június 23-án a 17 órai szentmisén veszünk búcsút a Csíksomlyói Szűzanyától, hogy a Fekete Madonna zarándokvonattal utazása végcélja felé, Czestochowa-ba induhasson.
Képek: Magyar Pálos Rend, Stumpf Katalin

Forrás: Magyar Pálos Rend


2013. május 19., vasárnap

Pünkösd piros rózsájaA pünkösdi rózsát az antik világ gyógynövényként ismerte, és babonás erőt tulajdonított neki. Latin neve a görög paeonia szóból származik. Paeonia nemcsak a virág neve, belőle képezték többek között a kórház és a gyógyító szavakat is. Róla kapta nevét a homéroszi istenek orvosa, Paieón, aki e virággal Hádészt, az alvilág urát gyógyította ki Héraklésztől kapott sebéből. A virágot régi nevén bazsarózsaként is ismerik. Mint keresztény jelkép, a tövis nélküli pünkösdi rózsa Venus örökösének, a szeplőtelen Szűzanyának lett a virága. Délen néhol a pünkösdöt ma is a „rózsák húsvétjának” nevezik, hiszen a tavasz végének jelképeként a pünkösdi rózsát kötik csokorba az ünnep napján.Factus est repente

Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus (Taizé)


2013. május 17., péntek

Sándor István szalézi szerzetes boldoggáavatása

Ferenc pápa meghatározta Sándor István boldoggá avatásának időpontját: 2013. október 19., szombat, Budapest. 

Boldoggá avatja: Angelo Amato szalézi érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa.

A Don Bosco ereklyéjéről tartott sajtótájékoztató közben érkezett Ferenc pápa levele a Vatikánból: október 19-én lesz Sándor István szalézi testvér, vértanú boldoggá avatása.
Ferenc pápa nagycsütörtökön ismerte el a vértanúságot, így várható volt a boldoggá avatás időpontjának mielőbbi megjelölése. Az eseményen a tervek szerint jelen lesz Angelo Amato bíboros mellett Don Pascual Chávez szelézi rendfőnök is, aki arra a hétvégére időzítette magyarországi látogatását.


Forrás: Szaléziak

A boldoggá avatandó élete.

A kivégzésről egy cikk.2013. május 10., péntek

Mária tanít meg bennünket, hogy szabadok legyünk, jó és végleges döntéseket hozzunk


– mondta a Szentatya a rószafüzér elimádkozása után a Santa Maria Maggiore-bazilikában.

Szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk, vagy hogy a divatot követjük egyik élményből a másikba sodródva, örökké serdülőkorúnak maradva az életben. A szabadság annyit jelent, hogy jó és végleges döntéseket hozunk, mint Mária. Ferenc pápa este 6 órakor a római Santa Maria Maggiore- bazilikában imádkozta el a hívekkel a rózsafüzért a Mária hónap első szombatján. A szertartást megelőzően a kereszt megcsókolásával birtokba vette a bazilikát. A Szentatyát Santos Abril y Castelló bíboros, a bazilika főpapja köszöntötte. 

Ferenc pápa visszatért, hogy a Salus Populi Romani Mária-ikon előtt imádkozzon, amely nagyon kedves a római nép számára és amelyet a Nyugat leggősibb Mária szentélyében őriznek az oltárra helyezve a Santa Maria Maggiore-bazilikában. Március 14-én megválasztását követő napon Ferenc pápa már járt a templomban, hogy Mária oltalmába helyezze pápaságát. 

Mária anyaként segít nekünk növekedni, hogy szembenézzünk az élettel és szabadok legyünk – mondta a pápa a rószafüzér imádságot követően. A növekedés annyit jelent, hogy nem engedünk a jólétből, a kényelmes életből fakadó lustaságnak, hanem felelősséget vállalunk és a nagy ideálok felé fordulunk. Szűz Mária segít, hogy növekedjünk emberileg és a hitben, hogy erősek legyünk és hogy ne essünk a felszínes emberré és kereszténnyé válás kísértésébe, hanem felelősséggel éljünk és mindig egyre magasabbra tekintsünk. Mária megtanítja, hogy ne kerüljük el a problémákat és az élet kihívásait, mintha akadályok nélküli autópálya lenne az élet. Ő megismerte a nem könnyű helyzeteket és segít gyermekeinek, hogy reálisan tekintsenek a problémákra és meg tudják oldani azokat. Kihívások nélküli élet nem létezik és az a fiatal, aki nem néz velük szembe, nem rendelkezik tartással. 

Mária az „igen” asszonya, szabad és feltétel nélkül válaszol az Úr hívására. De mit jelent a szabadság? – tette fel a kérdést a pápa. Nem azt, hogy bármit megtehetünk és hagyjuk, hogy szenvedélyeink uralkodjanak rajtunk, választás nélkül sodródva egyik élményből a másikba, az idők divatját követve. A szabadság nem azt jelenti, hogy kidobunk mindent az ablakon, ami nem tetszik. Azért kaptuk a szabadságot, hogy jó döntéseket tudjunk hozni az életben. 

Ezután Ferenc pápa arra buzdított, hogy ne féljünk végleges döntéseket hozni egy olyan korban, amikor az ideiglenesség kísértése nagyon erős. Egy olyan tendencia áldozatai vagyunk, amely az ideiglenesség felé hajt bennünket, mintha serdülőkorúak akarnánk maradni egész életünkben. Ne féljünk a végleges elkötelezettségektől, mert így lesz termékeny életünk! – hangsúlyozta a Szentatya. Mária megtanít bennünket arra, hogy nyíljunk meg az életnek, az örömnek és a reménynek, amelyek az élet jelei és eszközei. 

A rózsafüzér imádság végén, programon kívül, Ferenc pápa a Santa Maria Maggiore bazilika lépcsőjéről köszöntötte Róma városát:

„Kedves testvérek, jó estét! Köszönöm jelenléteteket Róma édesanyjának otthonában. Éljen a Salus Populi Romani, éljen Szűz Mária, aki a mi édesanyánk is és támogat bennünket. Imádkozom értetek és ti is imádkozzatok értem, mert szükségem van rá. Szép vasárnapot kívánok!”

Forrás: Vatikáni Rádió


2013. május 8., szerda

Dr. Beer Miklós püspök gondolatai az Eucharisztikus találkozóról

Don Bosco eljön hozzánk!


Bosco Szent János ereklyéjének világkörüli zarándokútján május 17-én Magyarországra érkezik. Már sok országot bejárt, sok közösségben jelen volt és mindenhol nagy örömmel fogadták. Minden ország, minden nép a saját stílusában köszöntötte Don Boscót. 
A magyarországi zarándoklat sajátossága, hogy nem csak olyan helyekre látogat el az ereklye, ahol szalézi közösség él, hanem olyan városokba is, ahová meghívták, kérték a jelenlétét.
Ez a zarándoklat lehetőség, hogy jobban megismerjük Don Boscót.  Reméljük, hogy sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel, éppen ezért igyekszünk közölni minél több helyszínt és időpontot, ahol be tudnak kapcsolódni az ereklye zarándokútjába. 
Várunk mindenkit a nagy találkozásra, a közös ünneplésre!

Az ereklye átvétele:
Muraszombat/Murska Sobota (Szlovénia), 2013. május 17. péntek, 12.00
Az ereklye fogadása az országhatáron
Szombathely , 2013. május 17. péntek 15.00-tól 2013.    május 18. szombat   06.00-ig:
15.00 "A boldogság útján - Két szent találkozik..." - Don Bosco ereklyének fogadása Szent Kvirin püspök vértanúságának helyén az Óperint-hídfőnél
16.00 "Köszöntünk, Ifjak Mestere!" - Ünnepi fogadóműsor a Szalézi téren, a szaléziak Szent Kvirin temploma előtt;
18.00 Ünnepi püspöki szentmise a templomban Dr. Veres András megyéspüspök főcelebrálásában
19.00 "Vezess minket, mutass utat a boldog életre!" - Oratoristák és fiatalok hivatáserősítő imaórája
20.00-24.00 Plébániai- és egyéb közösségek hódolata
0.00 "Don Boscóval indulunk" - Napindító ifjúsági imaóra
0.30-5.00 Éjszakai csöndes adoráció
5.00-6.00 "Búcsúzunk! Maradj velünk, lelkesítsd szívünket!"
Győr,  2013. május 18. szombat 09.00-tól 15.00-ig:
9.00     Az ereklye fogadása, imaórák kezdete
10.00   Püspöki szentmise a győri bazilikában
12.00   Napközi imaóra
12.30   Imaóra a kispapok vezetésével
13.30   Esti dicséret, búcsúzás az ereklyétől
Veszprém, 2013. május 18. szombat 15.00-tól     2013. május 19. vasárnap 12.00-ig:
15.30   Ereklye a veszprémi börtönben
16.30   Az ereklye fogadása
18.00   Szentmise
20.00   Virrasztás a veszprémi Szent Mihály-székesegyházban
08.00   Szentmise
10.00   Érseki szentmise a veszprémi Szent Mihály-székesegyház előtt
12.00   Búcsúzás az ereklyétől
Székesfehérvár, 2013. május 19. vasárnap 13.00-tól 20.00-ig:
13.00    Az ereklye fogadása a Prohászka-emléktemplomban
18.00    Szentmise
Pécs, 2013. május 19. vasárnap 23.00-tól 2013. május 20. hétfő 13.00-ig: 
9.00     érkezés, hívek fogadása
9.15     énekek tanulása, Don Bosco-ról beszélgetés
10.00   püspöki szentmise
11.00   ének, rajz készítés az autóra, könyv írás
           Don Bosco napközi előadása
           iskolai előadás
12.00   Regina coeli
12.10   Ebéd (zsíros kenyér, s batyus finomságok)
12.45   Don Bosco ereklyéjének búcsúztatása 
Péliföldszentkereszt, 2013. május 20. hétfő 18.00-tól     2013. május 21. kedd 08.00-ig:
18.00 Szabadtéri szentmise az ereklye jelenlétében a környékbeli hívek és fiatalok részvételével - bemutatja P. Havasi József SDB korábbi tartományfőnök
Utána a szerzetesek találkozása rendalapítójukkal - zártkörű
Nyergesújfalu, 2013. május 21. kedd 08.30-tól 12.00-ig:
8.30     Az ereklye fogadása a Szent Mihály templom előtt
8.45     Lelki együttlét és közös ima a templomban, énekel a Szent Cecília templomi kórus
9.15     Az ereklye átvitele körmenetben a templomból a Szalézi-Irinyi Középiskolába
9.45     Együtt Don Boscóval
           Helyszín: a Szalézi-Irinyi Középiskola tornaterme.
           Köszöntőt mond Mihelik Magdolna polgármester és Molnár Alajos plébános
           Tarka program melyben a helyi óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály képviselteti magát. 
           Énekekkel, zenével, tánccal, színjátékkal, verssel ünneplik az ifjúság szentjét.
11.30   Don Bosco ereklyéjének búcsúztatása.
Dorog, 2013. május 21. kedd 12.00-tól 13.30-ig
12.00   Az ereklye fogadása
Budapest – Szent István-bazilika, 2013. május 21. kedd 15.00-tól     22.00-ig:
15.00   Az ereklye fogadása
15.15   Albertfalvi Don Bosco Iskola
18.00   Érseki szentmise a budapesti Szent István-bazilikában - bemutatja Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
19.00   Koncert
20.30   Fáklyás átvonulás az óbudai Segítő Szűz Mária-kápolnába
Budapest-Óbuda, 2013. május 21. kedd 23.30-tól 2013. május 22. szerda      12.00-ig:
22.00   Az ereklye fogadása
22.15   Közösségi ima
24.00   Éjszakai virrasztás
6.30     Ünnepi szentmise
8.00     Csöndes ima Don Bosco ereklyéje előtt
12.00   Búcsúzás az ereklyétől
Balassagyarmat, 2013. május 22. szerda 15.00-tól 22.00-ig:
15.00   Az ereklye fogadása
           A város határától az ereklyét a Szentháromság Főplébánia templomig kísérjük
16.00   Körmenet a Szűz Mária, a Keresztények Segítsége tiszteletére
           A körmenet énekeit a Rimóci Fúvós Zenekar kíséri
16.45   Lorettói litánia
17.00   Püspöki szentmise a balassagyarmati plébánia templomban
18.30   Ünnepi műsor
22.00   Búcsúzás az ereklyétől
Szolnok, 2013. május 23. csütörtök 10.00-tól 2013. május 23. csütörtök 14.00-ig:
10.00   Az ereklye fogadása
12.00   Püspöki Szentmise a szolnoki plébánia templomban
13.00   Don Bosco rózsafüzér és szentségimádás
14.00   Búcsúzás az ereklyétől
Eger, 2013. május 23. csütörtök 16.00-tól 22.00-ig:
16.00   Az ereklye fogadása
16.30   Esti dicséret
17.00   Evangelizációs blokk
18.30   Püspöki szentmise az egri bazilikában
19.30   Bemutatkozik a Szalézi Család
20.00   Don Boscóval az Oltáriszentség előtt
21.00   Búcsúzás az ereklyétől
Kazincbarcika, 2013. május 24. péntek    10.00-tól 2013. május 25. szombat 08.00-ig:
 10.00   Az ereklye fogadása
           Don Bosco Iskola és Szalézi Szent Ferenc Gimnázium.
10.30   Ünnepi szentmise
11.30   Don Bosco Iskola és Szalézi Szent Ferenc Gimnázium programja
14.30   Körmenet a Szűz Mária, a Keresztények Segítsége tiszteletére
16.00   Csöndes ima Don Bosco ereklyéje előtt
18.00   Szentmise
19.00   Virrasztás a plébániai csoportok szervezésében
22.00   Búcsúzás az ereklyétől
Nagymaros, 2013. május 25. szombat 11.00-tól 13.00-ig:
Don Bosco ereklyéjének fogadása a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón
11.00 - 13.00-ig fakultációk, ezen belül 
            Don Bosco velünk él - beszélgetés szaléziakkal a plébániaudvaron 
Mogyoród, 2013. május 25. szombat 15.00-tól 17.30-ig: 
15.00   Az ereklye fogadása
           Gyermekek köszöntik Don Boscót, az ajándék jócselekedetek és ígéretek elhelyezése az ajándékfára
16.00   Ünnepi szentmise
           Elhangzik: Tóth. J. Miklós: Missa in honorem Sancti Joannis Don Bosco miséje (ősbemutató – erre az alkalomra írt mise)
17.00   Személyes imák Don Bosco közbenjárásáért
17.30   Búcsúzás az ereklyétől
Kazincbarcika, 2013. május 25. szombat 21.00-tól:
21.00   Az ereklye fogadása.
21.30   Virrasztás a helyi Szalézi Családdal az Avilai Szent Teréz templomban 
Kazincbarcika, 2013. május 26. vasárnap 07.00-tól 12.00-ig:
07.00   Szentmise
08.30   Szentmise
10.30   Ünnepi szentmise
12.00   Búcsúztatás 
Az eseménynaptárat folyamatosan bővítjük.

Forrás: Szaléziak - szaléziak.hu2013. május 7., kedd

„Pio atya a barátom volt” – egy idős ferences emlékei


Guglielmo Lauriola, a San Franciscó-i Szeplőtelen Fogantatás-templom nyugalmazott plébánosa gyerekkorától rendszeresen látogatta Pio atyát a dél-olaszországi San Giovanni Rotondóban. A 86 éves ferences a Catholic San Francisco című lapnak beszélt emlékeiről.
Guglielmo Lauriola a San Giovanni Rotondótól 25 km-re fekvő Monte Sant’Angelóban nőtt fel. A San Giovanni Rotondó-i kolostorból egy testvér járt apja üzletébe, hogy adományt gyűjtsön a közösségnek. A család az 1930-as évektől rendszeresen látogatta a szerzeteseket. Guglielmo maga is ferences lett, és 1968-ig, haláláig járt Pio atyához. 

Melyek a legkorábbi emlékei Pio atyáról?
1932-től jártunk San Giovanni Rotondóba. Mindig nagyon örültünk, amikor elmentünk hozzá. Öt-hatéves lehettem; besurrantam a sekrestyébe, ahol gyóntatott, és meghúztam a derekán a fehér kötélövet, hogy jelezzem: megérkeztünk. Megsimogatta a fejemet. Nagyon elfoglalt volt, de mindig szakított ránk időt. Ilyeneket kérdezett: „Guglielmo, szereted a Szűzanyát?”.    
Gyerekkoromban kicsit ijesztőnek találtam a stigmáit. Azt mondta, ne nézzek oda. Aggódtam, hogy nagyon fájhat neki; az arcán is látszott a fájdalom. Úgy tűnt, pénteken különösen sokat szenved. Kérdeztem, miért kell ennyit szenvednie. Azt felelte: „Ezek a sebek vezeklésül vannak a bűneimért és mások bűneiért.” Mondtam, hogy a nagybátyám orvos, és majd szerzek tőle valami gyógyszert, hátha segít. Pio atya azt mondta: „Nem, a gyógyszer nem segít.” 

Emlékszem Pio atya temetésére is 1968-ban. A holtteste mellett térdeltem és imádkoztam. Láttam a kezeit és a lábait: sértetlenek voltak, mintha soha nem is lettek volna a stigmák. 

Milyen emlékei vannak a miséiről?
Mély áhítat volt, főleg átváltoztatáskor. Nagyon lassan mondta ki az átváltoztatás szavait: „Hoc … est … enim … corpus … meum.” Amikor felemelte a Szentostyát, kissé reszketett a keze. Igaz, nem sokáig néztem fel. A csengetéskor lehajtottuk a fejünket.  

Mit szólt Pio atya, amikor megtudta, hogy ferences akar lenni? 
Nem szóltam neki rögtön, mert nem voltam biztos benne, hogy ki fogok tartani. Csak akkor mondtam meg, amikor indultam a szemináriumba. Azt mondta: „Ó nagyszerű! Imádkozni fogok érted.”

1953-ban szenteltek pappá. Amikor csak tudtam, meglátogattam, és megkérdeztem a szolgálatommal kapcsolatos dolgokról. Mikor elárultam neki, hogy misszionárius leszek Koreában – 1957-től 1964-ig voltam ott –, azt mondta: „Ne feledd: csak egy Isten van.” Akkor nem értettem, mire gondol, de később megértettem. Ha az ember misszionáriusként elmegy külföldre, ahol sok jót tesz, segít az embereken, megkísértheti a gőg, hogy ő már szent. Pio atya mindig eszembe juttatta, hogy Istennek tulajdonítsam a dicsőséget.

Többször kértem Pio atya segítségét, még életében is, és hiszem, hogy meghallotta. Egyszer kis hajón utaztam a koreai partoknál egy szigetre. Hatalmas vihar tört ki, kétséges volt, hogy túléljük-e. Pio atyát kezdtem kérlelni, hogy segítsen, és megmenekültünk. Hiszem: tudta, hogy bajban vagyok és szükségem van rá.   

Ma is a tisztelőjének vallja magát?
Ó, igen. 1970 óta végzek exorcizmust a főegyházmegyében. Gyakran fohászkodom hozzá: „Pio atya, segíts, hogy erős legyen a hitem Jézusban, és segítsd ezeket az embereket, akik hozzám jönnek!” Szokott segíteni. Nagyon szeretem őt. Hálás vagyok mindazért, amit értem tett. Mindenkinek azt mondom: ha szüksége van valamire, kérje Pio atyát. Segíteni fog.
Forrás: Magyar Kurír


2013. május 6., hétfő

MAGIS 2013


Mivel a 2013-ban megrendezésre kerülő Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó helyszíne Rio lesz, várhatóan kevés közép-európai fiatalnak nyílik lehetősége közvetlenül a brazíliai helyszínen való részvételre. Ezért több közép-európai jezsuita rendtartomány úgy döntött, hogy az immár hagyományos, Szent Ignác-i lekiségű MAGIS programot, amely az Ifjúsági Világtalálkozó jezsuita szervezésű előkészítő programja, regionális módon is megszervezi az itthon maradó fiatalok számára. A szlovák jezsuita provincia vállalta a helyszín biztosítását, ami Ružomberok (Rózsahegy) városa lesz.

A program felépítése

A teljes program 2013. július 20 és 28 között zajlik. Három részből áll:

1.      Magis tapasztalatok július 20 – július 25.

Különböző jellegű experimentumok kerülnek sorra, mit zarándoklat, illetve ökológiai, szociális, kreatív/művészeti experimentum. Az experimentumok helyszínei: Szlovákia (9 helyen) és Magyarország (Miskolc). Az experimentumok bár eltérő jellegűek mégis, a Szent Ignác-i lelkiségen alapuló közös struktúrájuk van. Minden egyes nap programja tartalmazza a következő öt elemet: reggeli ima, maga az aktivitás, liturgia, Magis kör (megosztás) és exámen. A csoportok tagjai különböző nemzetiségű fiatalok, a közös nyelv az angol. A Magis körök viszont anyanyelvűek.  
– LELKISÉG, INTENZÍV KÖZÖSSÉGI TAPASZTALAT!

2.      Magis találkozó július 25-26.

Az összes Magis csoport találkozik a közös helyszínen, Ružomberokban, hogy részt vegyenek a Szent Ignác-i lelkiségű nemzetközi ifjúsági fesztiválon.
- ISMERKEDÉS, KAPCSOLATOK, PÁRBESZÉD!

3.      2013  július 26-28

Részvétel a Ifjúsági Világtalálkozó helyi programján Ružomberokban. A szlovák püspöki konferencia  - más országokhoz hasonlóan ld. HungaRio– szervez egy, a riói Ifjúsági Világtalálkozót helyi szinten reprezentáló programot “R13” megnevezéssel. Lesz élő közvetítés is a Rio-i helyszínről.
– SOKSZÍNŰSÉG, EGYSÉG, VILÁGEGYHÁZ!

Jelentkezés és további információ

A program európai, különösen közép - és kelet európai fiatalok (18-35 év) számára kerül meghirdetésre. Alapfokú angol nyelvtudás szükséges a részvételhez.
Részvételi költség: 50 Euro
Jelentkezés: a jelentkezési lap elküldésével (jovok@jezsuita.hu) majd az 50Euró befizetésével történik.
Az experimentumok közül lehet választani. Az experimentumok részletes leírása prezi formátumban itt található.
Jelentkezési határidő: 2013. május 25.
Befizetési határidő: 2013. május 30.
További információ: Koronkai Zoltán SJ: 30-4259337
További részletek a Magis honlapon: http://magishungary.jezsu.hu/
Forrás: Jezsuiták


2013. május 5., vasárnap

Konszekrált (megszentelt) életutak 9.


A konszekrált szüzesség és a magánfogadalom kapcsolatáról


Egy amerikai konszekrált szűz így ír a magánfogadalom és a konszekrált szüzesség kapcsolatáról: