2018. augusztus 5., vasárnap

A Mennyei Atya litániája
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyánk    Irgalmazz nekünk!
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja    Irgalmazz nekünk!
Irgalmasság Atyja    Irgalmazz nekünk!
Minden vigasztalás Atyja    Irgalmazz nekünk!
Világosság Atyja, akitől minden jó származik    Irgalmazz nekünk!
Aki elküldted nekünk Szent Fiadat    Irgalmazz nekünk!
Aki minket Fiadban már a teremtés előtt kiválasztottál    Irgalmazz nekünk!
Aki a mennyei titkokat elrejted a kevélyek elől,
de kinyilatkoztatod a kicsinyeknek    Irgalmazz nekünk!
Aki megbocsátod vétkeinket    Irgalmazz nekünk!
Aki a titokban maradt alamizsnáért megfizetsz    Irgalmazz nekünk!
Aki a zárt ajtók mögött végzett imát is meghallgatod    Irgalmazz nekünk!
Aki a jó szívvel végzett böjtöt megjutalmazod    Irgalmazz nekünk!
Aki tudod, hogy szükségünk van az ételre és az italra    Irgalmazz nekünk!
Aki esőt adsz igazaknak és bűnösöknek egyaránt    Irgalmazz nekünk!
Aki fölkelted napodat jókra és gonoszokra egyaránt    Irgalmazz nekünk!
Aki minden szál hajunkat is számon tartod    Irgalmazz nekünk!
Aki úgy szeretted a világot,
hogy egyszülött Fiadat adtad érte    Irgalmazz nekünk!
Aki tulajdon Fiadat sem kímélted,
hanem értünk a keresztre adtad őt    Irgalmazz nekünk!
Aki megadod a Szentlelket a téged kérőknek    Irgalmazz nekünk!
Aki Fiadnak Egyházába hívtál minket    Irgalmazz nekünk!
Aki Fiadnak mennyegzőjére meghívtál minket    Irgalmazz nekünk!
Aki azt akartad, hogy gyermekeidnek hívjanak minket,
és valóban azok is legyünk    Irgalmazz nekünk!
Aki hosszan tűrő és nagy irgalmú Atyánk vagy    Irgalmazz nekünk!

Hogy nekünk irgalmazz    Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy neved mindenütt megszenteltessék    Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy jöjjön el a te országod    Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy legyen meg a te akaratod mennyben és földön    Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma    Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy bocsásd meg vétkeinket    Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a kísértésben megoltalmazz
és a gonosztól megszabadíts    Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy amit állhatatosan kérünk, elnyerjük tőled    Kérünk téged hallgass meg minket!
Szent Fiadnak nevében    Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit    Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit    Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit    Irgalmazz nekünk, Uram!

Uram, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!    És add meg nekünk az üdvösséget!
 
Könyörögjünk!

Mindenek Teremtője és kormányzója!
Te gyermekeiddé választottál minket, és megengeded, hogy bizalommal Atyának szólítva téged,
magasztaljuk szent nevedet. Segíts, hogy jótéteményeidért hálásak legyünk.
Adj erőt, hogy amit tőlünk kívánsz, azt Felséged tiszteletére,
felebarátaink javára és lelkünk üdvösségére teljesítsük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
 

Forrás: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről, Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000. / Oratio

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése