2013. augusztus 3., szombat

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája 1.


Uram, irgalmazz nekünk,         
Krisztus, kegyelmezz nekünk,  
Uram, irgalmazz nekünk,         

Krisztus, hallgass minket,        
Krisztus, hallgass meg minket, 

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk
Megváltó Fiúisten,       
Szentlélek Úristen,      
Szentháromság egy Isten,

Mária Szíve, a mennyei Atya leányának szeretett Szíve, Kegyelmezz nekünk
Mária Szíve, a Fiúisten Anyjának áldott Szíve
Mária Szíve, a Szentlélek Mátkájának kiválasztott Szíve
Mária Szíve, a Szentháromság Templomának csodálatra méltó Szíve
Mária Szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott Szív
Mária Szíve, minden cselekedeti bűntől tiszta Szív
Mária Szíve, minden erénnyel és kegyelemmel teljes Szív
Mária Szíve, minden szentség teljessége
Mária Szíve, bölcsesség székhelye
Mária Szíve, igazságosság tükre
Mária Szíve, frigynek szent szekrénye
Mária Szíve, irgalom trónusa
Mária Szíve, bűnösök menedéke
Mária Szíve, keresztények segítsége
Mária Szíve, betegek gyógyulása
Mária Szíve, tévelygők világossága
Mária Szíve, igazak erőssége
Mária Szíve, szomorkodók vigasztalása
Mária Szíve, kísértésekben erősségünk
Mária Szíve, haldoklók reménye
Mária Szíve, az isteni szeretet legtökéletesebb áldozata
Mária Szíve, a fájdalom tőrével átszúrt Szív
Mária Szíve, Jézus szeretetének záloga
Mária Szíve, a mennyek dicsőségében megkoronázott Szív
Mária Szíve, segítőnk minden viszontagságban
Mária Szíve, minden szívnek öröme
Mária Szíve, angyalok gyönyörűsége
Mária Szíve, mennyországnak ajtaja
Mária Szíve, szeplőtelen Szív
Mária Szíve, dicsőséges Szív
Mária Szíve, nagyhatalmú Szív
Mária Szíve, jóságos Szív
Mária Szíve, irgalmas Szív
Mária Szíve, hűséges Szív
Mária Szíve, türelmes Szív
Mária Szíve, alázatos Szív
Mária Szíve, dicsérendő Szív
Mária Szíve, szeretetre méltó Szív

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,- Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,- Irgalmazz nekünk!

P: Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

P: Könyörögjünk! Istenünk, aki a Boldogságos Szűz Mária Szívét kegyelmeid teljességével tökéletesítetted és szereteted fényével megvilágosítottad, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus benne szállást vehessen. Engedd nekünk isteni kedvelésed által, amelyet e legszentebb Szívben találtál, hogy mi is az ő útjain járva, a megváltás gyümölcseiben részesüljünk, az irántad való szeretetben pedig naponként gyarapodjunk és ez élet után az örök boldogság örömeibe jussunk. Krisztus a mi Urunk által.
H: Amen.

Forrás: Oratio/Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére, Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.


Szűz Mária Tisztaságos Szíve, könyörögj érettünk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése