2017. május 5., péntek

Jézus Szíve ígéretei

Az első péntekek 12 ígérete

Az "elsőpénteki nagykilenced", a Jézus Szíve-tisztelet imádságos gyakorlatát 9 egymást követő hónapban kell megtartani.


Jézus Szíve Alacoque Szt Margitnak adott ígéretei között szerepel: „Megadom a végső megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap első péntekén gyónnak és áldoznak. Nem halnak meg a halálos bűn állapotában, sem a nekik szükséges szentségek nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz haláluk óráján.”

Az elsőpéntek hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentgyónás, majd a szentmisén való részvétel szentáldozással.

Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margiton keresztül a világnak, amelyekben megmutatkoznak azok az irgalmak, amelyeket Jézus Szíve tesz azok javára akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő Isteni Szívét.


Az ígéretek a következők:

1. Megígérem – mondja az Úr -, hogy megadom nekik az Állapotbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet.

2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban.

3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban megvigasztalom őket.

4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) óráján biztos megmenekülésük leszek.

5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra.

6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen tengerét.

7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek Szeretetre fognak gyúlni.

8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak.

9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.

10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megindítsák, és megérintsék.

11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szívembe lesznek írva.

12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő hónap első péntekén áldoznak, megígérem a végső megtérés ajándékát; ők nem velem ellenségeskedésben fognak átalakulni (meghalni) , hanem megkapják a Szentségeket és Szívem biztos menedékük lesz a végső pillanatban.

Forrás: Metropolita


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése