2016. július 10., vasárnap

Házszentelés


Miről van szó? Ez nem egy régi babona?


A házszentelésnél a pap és a ház lakói közösen imádkoznak, és kérik Isten oltalmát a család minden tagjára és minden tulajdonukra. Egyáltalán nem régi babona, hiszen ma is sok család évente kéri házának megáldását. Igen, tulajdonképpen ház MEGÁLDÁSRÓL kell beszélni.


Mit jelent maga az "áldás" szó?


Az áldás a latin "benedictio" szóból ered, ami annyit jelent: jó mondani. Nem egyszerűen jókívánságról van itt szó, hanem a pap Krisztusnak, az Isten Fiának nevében mond áldó, mintegy a testi-lelki jót megteremtő szavakat. A papszentelés révén Krisztus különleges módon jelen van a pap személyében, amikor az megáld embereket, házakat és más tárgyakat.

A házszentelésnek van valamilyen köze a rossz szellemek elűzéséhez, vagy ez csak hiedelem?


Igen, világosan kell látni, hogy legfőképpen a gonosz lélek (más szóval sátán, vagyis Isten ellen fellázadt angyal és angyaltársai) tevékenységének meggátolása miatt kell megáldani a házakat. A vizet, amivel a pap meghinti a lakást, előzőleg ezekkel a szavakkal áldja meg:


"... e te teremtményedet (a vizet) isteni kegyelmed ereje hassa át, hogy a házakban, a hívek lakásában bármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, távozzék onnan minden tisztátalanság, minden ártalom; ne verhessen ott tanyát a betegség szelleme, sem a rontás lelke. Szűnjék meg a rejtőzködő ellenség minden csapdája, és ha van bármi, ami a ház lakóinak nyugalmát és békéjét veszélyezteti, ennek a víznek hintése által legyen semmivé. Hogy testi-lelki egészségünk Szent Neved segítségül hívása által minden támadástól védelmet nyerjen."

Igen sok tapasztalat van arról, hogy egy házszentelés után rögtön megszűntek bizonyos problémák, mint éjszakai félelmek, alvászavarok, veszekedések, betegségek. De ezzel együtt a házszentelés elősegíti az emberi jó tulajdonságok, a jó kapcsolatok szabad kibontakozását is.


Ha egyszer már járt nálunk pap, és megáldotta a házat, meg kell azt évente ismételni?Igen, mindenképpen érdemes. A gonosz lélek ereje ugyanis a ház lakóinak minden egyes bűne által erősödik. Az emberi szabad akaratnak a bűnre mondott "igen"-je egyszersmind felhatalmazás a gonosz léleknek, hogy kifejtse ott tevékenységét, és fokozatosan, lehetőleg végleg elszakítsa az embereket Istentől, életük forrásától és céljától. Ahhoz pedig nem fér kétség, hogy mindnyájan vétkezünk.


Ha majd kérek házszentelést, akkor kell gyónnom is?


Nem kell. A fentebb leírtakból azonban következik az is, hogy ha valóban gátat akarok szabni a gonosz lélek működésének életemben, akkor le kell számolnom a bűnnel.


Hogyan kell kérni a házszentelést, és kinek szóljak?


Érdemes közvetlenül a plébánoshoz fordulni, vagy bármely ismerős paphoz. Az is lehet, hogy Önnek van olyan ismerőse, aki közelebbről ismeri a plébánost. Kérje, hogy segítsen ebben.
Arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy megtévesztő módon, másféle szekták és vallási csoportok is hirdetnek házszentelést - főleg interneten lehet ilyennel találkozni. Ezeknek nem sok közük van Krisztushoz és az Egyházhoz. Az ő "házszentelésük" után gyakran rosszabbra fordul a helyzet, vagy más területen jelentkezik érthetetlenül egy probléma. Ez azért van, mert nem Isten erejével teszik, amit tesznek, hanem a hazugság atyjának, a gonosz léleknek erejével.

Mi a házszentelés díja?Mint ahogy az egyház szertartásai közül egyik sem, ez sem kerül pénzbe. Krisztus azt mondta: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!". Egyetlen pap sem kérhet pénzt semmilyen szertartásért, vagy áldásért. Ha valaki szokott adni valamit, akkor azt az egyház tevékenységének támogatására adja.

Puskás Antal OSPPE

Forrás: Pálosszentkút kegyhely


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése