2015. június 14., vasárnap

Életem Pio atya közelében


Lelki napló

Cleonice Morcaldi tanárnő - a lelki napló szerzője - visszaemlékezései szerint „kezdettől szentként tisztelte Pio atyát, aki imáival, lelki tanácsaival folyamatosan segítette, élete válságos pillanataiban erőt, hitet öntött belé, ha nem személyesen, akkor levélben.” 

Cleonice szerint „Pio atya engem Istenben annyira szeretett, és annyit szenvedett azért, hogy engem újjáteremtsen Jézusban.”

Több mint negyven évvel ezelőtt, 1968. szeptember 23-án adta vissza lelkét a Teremtőjének Pio atya, akit II. János Pál pápa 1999-ben boldoggá, majd 2002-ben szentté avatott. Az olaszországi San Giovanni Rotondo kolostorában ötven esztendeig élt a kapucinus atya. Mint az első stigmatizált pap neve immár fogalommá vált a katolikus hívők számára: története a XX. század misztikájának önálló fejezete. 

Az „Életem Pio atya közelében” című lelki naplót – Cleonice Morcaldi tanárnő személyes naplójegyzeteit – méltán tartják sokan a vallási irodalom egyik gyöngyszemének. 

Ez egyszerre megindító, felemelő, izgalmas, merész, őszinte és intim írás. A szeretet erejével történő átalakulás hatalmas kalandjának a bemutatása. Végtelenül tiszta, egyszerű és a nagy szentek világát felidéző misztikus mű.


A kötetben foglaltak, a lelki napló az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

- Az olaszországi kiadó előszava;
- Bevezetés;

• I. ELSŐ FEJEZET: 
(Tanulmányok Foggiában. A Pio atyának küldött első levél. Amikor Pio atya nem mondta: „Gyere, kövess!”. A Szentírás tanulmányozása. Beszélgetés Jézussal.)

• II. MÁSODIK FEJEZET:
(Vihar a családban. Az Úr csodái. Pio atya segítsége. Festa doktor kúrái. Tanítás Depressában. Egy fiatalember feleségül kér. Visszatérés Pio atyához. Tanítás Monte Sant Angelóban. Egy látnok Pio atyáról beszél. Tanítás San Giovanni Rotondóban.)

• III. HARMADIK FEJEZET:
(Pio atya töviskoronát nyer. „Te vagy az elsőszülöttem”. Aki nem hitt az atya szentségében. Jelenet a holdfényben.)

• IV. NEGYEDIK FEJEZET:
(Az atyát keresve. Az atya fogságának harmadik évfordulója. Egy kiáltás megfagyasztja ereinkben a vért. Lelki vigaszok áradata. Egy fájdalmas tévedés.)

• V. ÖTÖDIK FEJEZET:
(Isteni szeretetnyilvánítások.)

• VI. HATODIK FEJEZET:
(A mindennapi elmélkedés. Egy kis ház a kolostor közelében. Pio atya látogatásai egyszerre két helyen való megjelenésével. Visszatérés a forráshoz.)

• VII. HETEDIK FEJEZET:
(Pio atya fegyvere. Hatvan teljes rózsafüzér naponta. Sanguinetti doktor halála.)

• VIII. NYOLCADIK FEJEZET:
(Spanyolországban. Abanóban, Casamicciolában és Montecatiniben. Egy újabb vihar.)

• IX. KILENCEDIK FEJEZET:
(Egy Istennek tett elhatározás. A tömegnek adott áldás.)

• X. TIZEDIK FEJEZET:
(A lelki gyakorlatok. Az atya fizikai állapotának leromlása. A divatistennő. Munkálatok a kriptában. Az atya hosszú keresztútja. Az atya haldoklása. A stigmák megjelenésének ötvenedik évfordulója. Az atya utolsó írásai Cleonicéhez.)

• XI. TIZENEGYEDIK FEJEZET:
(Az atya utolsó miséje. Az utolsó áldás. Az atya halálának híre. Pio atya a koporsóban, gyermekeinek könnyei között. Pio atya temetése.)

• XII. TIZENKETTEDIK FEJEZET:
(Az atya kriptájában. A szentté avatásra várva. A hűség és a lélek könnyei. Emlékek. Az első Húsvét Pio atya nélkül. Pio atya névnapja. A számkivetettség.)

• XIII. TIZENHARMADIK FEJEZET:
(Cleonicének az eddigieken felül feltett kérdései és Pio atya válaszai.)

• XIV. FÜGGELÉK:
(Cleonice családtagjai emlékezetében. Cleonice Morcaldi írásairól /az olaszországi kiadó összeállításában/.)


Az „ÉLETEM PIO ATYA KÖZELÉBEN” című ezen kiadványt a Pio atya élete és munkássága, a vallási irodalom egyik gyöngyszeme iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyben Pio atya és Cleonice kapcsolatának ábrázolása egyszerre tár fel eddig felfedetlen részleteket Pio atya működésének titkaiból, és nyújt megindító élményt valamennyi olvasó számára.

Forrás: Magyar Menedék Könyvesház


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése