2017. június 5., hétfő

Marthe Robin stigmatizált élete és lelkisége

Marthe Robin (1902-1981), Szent Pió atya mellett a a 20. század másik nagy misztikusa, aki Krisztus sebhelyeit 51 éven át viselte.

Amikor 1926. októberében Marthe súlyosan megbetegszik és már az utolsó kenetet is feladják neki,   Lisieux-i Kis Szent Teréz háromszor megjelenik Marthe-nak és megígéri neki, hogy nem fog meghalni, hanem meggyógyul és küldetése kiterjed az egész világra. 


1930. szeptember egyik utolsó napján Jézus azt kérdi tőle, akar-e olyan lenni, mint ő. A felelete: „Íme a te szolgálóleányod.” Pár nap múlva, október 4-én, Szent Ferenc napja táján részesül a szent sebhelyek kegyelmében. Ettől kezdve péntekenként átéli Jézus szenvedését, s 50 éven át nem tud se enni, se inni, se aludni – csak az Oltáriszentség a tápláléka. Orvosok vizsgálják, a jelenségekre nem találnak természetes magyarázatot.

Ima a Szentlélekhez

„Szent és Örök Háromság - mondja Marthe -, imádlak és dicsőítelek Önmagadért, Műveidért, Lényeged egységéért, Személyeid egyenlőségéért, Tudásod mélységéért, Bölcsességed nagyságáért, Gondviselésed irgalmáért, Titkaid gyönyörűségéért, Teremtésed teljességéért, amelyben Isten emberré lesz, és egy Szűz választatik: Isten Anyja.”

Miután hosszan csodálta Jézus Megtestesülését, hogy az emberekkel „közösségbe és kapcsolatba” lépjen, Marthe hármas imádással fejezi be imáját:

„Istenem, Mindenható Atyám, imádom végtelen Szeretetedet, amely arra indított, hogy Fiadat, egyetlen örök Gyönyörűségedet, Szemedfényét add, hogy az eredendő bűn és sok mai vétkünk elveszítse Őt. Ugyanezt az Isteni Szeretetet imádom azért, ahogyan a Megtestesülést megvalósította.

Nem Mindenható Erődhöz, hanem Isteni Bölcsességedhez, Jóságodhoz, Irgalmadhoz, Szeretetedhez folyamodtál. Vajon jöhettél-e volna közelebb hozzánk, ha más eszközt választasz? És ki sejtheti azt, hogy milyen nagyon drága kincs Számodra Szűz Mária?

Megalkottad és a Kegyelem legnagyobb ajándékaival gazdagítottad őt, hogy Egyszülöttednek méltó Anyja legyen. Természet, Kegyelem és Dicsőség tekintetében Isteni Kezed legszebb alkotása Ó. A teremtett létezők között egyetlen egyet sem alkottál, aki a Boldogságos Szűznél nagyobb, nemesebb és tökéletesebb lehetne.

Ó, Örök és Isteni Ige, a Te Megtestesülésed a világ középpontja, amely kihat az időkön túlra, és az Örökkévalóságot magába öleli.

Imádlak azért, hogy elfogadod Atyád kezéből a mindenek felett való küldetést, azt, hogy megválts, megments, a bűn szolgaságából megszabadíts minket, visszahelyezz méltóságunkba, visszaadd nekünk a bűnök elkövetése által elvesztett Kegyelmi Életet, és a Dicsőséges Örök Életre meghívj és elvezess minket!

Imádlak, ó, Jézus, azért, hogy Dicsőséged fényétől megfosztani hagyod magad, hogy olyanná legyél, mint mi emberek!... De mit mondhatok, Isteni Ige, Máriával való kapcsolatodról az Angyali Üdvözlet pillanatában?...

E szeplőtelen Szűz Fia óhajtasz lenni, mivel Isten Egyszülött Fia vagy, és mert magad mellett Anyát akarsz nekünk adni! Isten a Te Atyád, Édesanyádnak pedig Máriát választottad, hogy nekünk add őt, mindannyiunknak!

Mindenható hatalmad és Végtelen Jóságod által méltóvá teszed őt, hogy Isten Anyja legyen, és így valóban minden ember Anyja is. A földi életben, hogy műved beteljesedjék, alázattal engedelmeskedsz neki. Az Égben pedig már megkapta tőled az ő szent méltóságához illő Dicsőséget.

Imádlak Hatalom, Fény és Szeretet Lelke! Aki Máriában a Megtestesülés dicső művét kiteljesíted.

Úgy láttad jónak, hogy a Szeretetnek e műve a Szeretet sajátja legyen, az Atya és a Fiú közötti Elő Kapocsé. Milyen tökéletességgel ruháztad fel Isten Dicső Anyjának Szeplőtelen Lelkét, ó, Isteni Megszentelő, aki minden erénnyel, minden kegyelemmel és minden adománnyal elárasztottad őt!

Szeretet Lelke, imádlak Téged, aki csodálatosan megalkottad Máriában a mi Isteni Megváltónk testét! Meghajolok e Nagy Titok előtt; e csoda láttán elnémul a szívem: - Et concepit de Spirito Sancto- és egész lényem hálával telik el.” 


Reméljük idővel az Egyház Marthe Robint is a boldogok sorába emeli.

Ima:

Istenünk, te boldogemlékű Márta szolgálódat Fiad szenvedésének részesévé, a szent sebhelyek viselőjévé és apostoli művek elindítójává tetted. Segíts minket, hogy példájára a Krisztus-követés útján napról napra előbbre haladjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Forrás: Raymond Peyret - Marthe Robin, Szenvedés és örömTanúságtétel és film a szentéletű hölgyről:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése