2018. augusztus 5., vasárnap

"Oly nagyon szeretlek benneteket!"


A Mennyei Atya üzenetei gyermekei számára

Ráismernek-e az emberek Istenre, aki szerető Atyjuk? E kérdés ma egyre gyakrabban vetődik fel. A választ személyes hitében, Krisztus örömhíre és az egyház tanítása alapján fogalmazhatja meg hitelesen mindenki a maga számára.

A XX. században több olyan magánkinyilatkoztatásról tudunk, amely egy hívő személyén keresztül fogalmazta meg aktuálisan az isteni misztériumról szóló tanítást, mintegy más szavakkal megismételve azt, ami az evangéliumban is szerepel, és amelyeket az egyház is hitelesnek ismert el. Ezek közé tartozik a hazánkban eddig kevésbé ismert olasz szerzetesnővér, Eugenia Elisabetta Ravasio (1907-1990) nevéhez fűződő üzenetsorozat, amelylyel a Mennyei Atya szólította meg gyermekeit.

A nővér az Apostolokról nevezett Miasszonyunk Kongregáció tagjaként 1932-től részesült azokban az üzenetekben, amelyek hitelességét az illetékes grenoble-i püspök, Alexandre Caillot tízéves vizsgálat után állapította meg: "Én úgy ítélem meg, hogy egyedül a természetfölötti, isteni bevatkozás adhat a tények ezen együttesére logikus és kielégítő magyarázatot."

Eugenia Elisabetta Ravasio tizenkét éven ketresztül volt főnöknője rendjének, amelynek missziós munkáját is felélénkítette. Mindent korlátlanul Istenre hagyatkozva tett, anélkül, hogy saját erőit és képességeit mérlegelte volna. Kórházzal, iskolával és templommal több mint hetven központot alapított Afrikában, Ázsiában, illetve Európában. Felfedezett egy trópusi növény magvaiból nyerhető gyógyszert a lepra kezelésére. Elefántcsontparton kétszázezer négyzetméteren megtervezte és létrehozta az "irgalmasság faluját", vagy más néven a "leprások városát", amely a mai napig fontos központ maradt. A szeretetszolgálat területén végzett csaknem négy évtized után élete második felét a Mennyei Atya másik szeretetműve szolgálatának szentelte. 1948-tól kezdve rágalmak, megaláztatás és elutasítás érték őt egyháza részéről. 1972-ben még szerzetesi ruháját is le kellett vetnie. Hűséges társaival 1988-ban, az illetékes püspöktől végre megkapták az Unitas in Christo ad Patrem (Egység Krisztusban az Atya felé) elnevezésű rend jóváhagyását, s a Vatikán illetékes hivatalának engedélyével három nyelven is közreadhatták az Atya üzeneteit, amelyeket Eugenia nővéren keresztül küldött a világnak. Az alapító 1990-ben bekövetkezett halála óta a rend tagjai számtalanszor megtapasztalták már Isten gondoskodását és Eugenia nővér közbenjárását. Az olaszországi Anzióban lévő közösség továbbra is a Mennyei Atya szeretetének hirdetését vallja feladatának.

Az Eugenia nővér személyén keresztül közölt üzenetek között olvashatjuk a következőket:

"1. Azért jövök, hogy elűzzem azt a túlzott félelmet, amellyel teremtményeim irántam viseltetnek, és hogy megértessem velük: abban lelem örömömet, hogy gyermekeim - vagyis az egész mostani és eljövendő emberiség - megismerjen és szeressen engem.

2. Reménységet jöttem hozni az embereknek és nemzeteknek. Hányan, de hányan már régen elveszítették azt! Ez a reménység majd békében és biztonságban élteti őket, hogy üdvösségükön munkálkodjanak.

3. Azért jövök, hogy olyannak ismertessem meg magamat, amilyen a valóságban vagyok. Belém vetett bizalmukkal növekedjék együtt irántam való szeretetük, hiszen legfőbb gondom, hogy minden ember fölött úgy őrködjek, mintha ő volna egyetlen szeretett gyermekem."

Az Atya kérései között szerepel az is, hogy az esztendő egy napját, augusztus 7-ét szenteljék neki, és ezen a napon az üzenetekben megfogalmazott szándékra mutassanak be szentmiseáldozatot.

"Az idő sürget. Szeretném, ha az emberek mielőbb megtudnák, hogy szeretem őket, és hogy a legnagyobb boldogságom az, hogy együtt lehetek és beszélhetek velük, mint atya a gyermekeivel."

Ennek a kérésnek a teljesítésére - Bíró László püspök támogatásával - már Budapesten is vállalkoznak mindazok, akik felismerték ennek az üzenetnek a jelentőségét. Minden csütörtökön, a hét órai szentmise után várják a Mennyei Atya tiszteletére rendezett közös imádságukra a híveket az Egyetemi templomba (V., Papnövelde u.)

Forrás: Új Ember - 2004

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése