2017. február 11., szombat

Litánia a Lourdes-i Szűz tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Lourdes-i szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek szent anyja    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, Magyarország Nagyasszonya    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki 18-szor megjelenni kegyes voltál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki azt mondottad:
"Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás!"    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz,
ki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni,
hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a Pireneusok hegyein mutattad magad,
hogy mi is az ég felé törekedjünk    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki mint titkos galamb,
a sziklák hasadékában egy barlangban megjelenni kegyeskedtél    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki kezedben rózsafüzért viselve,
minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki összekulcsolt kezekkel minket az imára tanítottál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki égre emelt tekinteteddel arra intettél,
hogy szívünket mi is az ég felé emeljük    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki lábadon aranyrózsát viselve,
minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a gyermekek iránt szeretetet tanúsítottál,
hogy törekedjünk mi is, mint a gyermekek, szelídek és ártatlanok lenni    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnbánatot
háromszorosan ajánlani kegyes voltál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki csodálatos forrást fakasztani méltóztattál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki magadhoz édesgetsz bennünket    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a hitetleneken
és gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, kinek kegyes látogatása mutatja,
hogy az Isten még nem hagyott el bennünket    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, a zarándokok édes reménye,
ki mindenféle betegséget meggyógyítasz    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki annyi szerencsétlent megvigasztalsz    Könyörögj érettünk!

Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenségein    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Törd meg a pokoli kígyó fejét    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Védelmezd a pápát, aki a te Szeplőtelen fogantatásodat kihirdette    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne engedd, hogy hazánk megszűnjék kedvelt országod lenni    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne feledkezzél el szegény országunkról    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Add vissza nemzetünknek őseink hitét és erényeit    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Gyógyítsd be hazánk sebeit: a káromkodást és hitetlenséget    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Hajtsd le kegyes füledet mindazokhoz, akik segítségedet kérik    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket,
hogy méltók legyünk meghallgattatásra    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Irgalmazz nekünk!

Ezerszer dicsőítünk, Boldogságos Szűz Mária!    Szent és szeplőtelen fogantatásod titkában!

Könyörögjünk!
Áldunk és magasztalunk legtisztább Szűzanyánk!
A fényes Lourdes-i barlangban szelíd mosollyal tizennyolcszor jelentél meg,
és azt mondottad az elragadtatásba merült Bernadettnek:
"Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!"
Ujjongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért.
Hálát adunk neked Lourdes-i jelenésedért és azért a sok jótéteményért,
amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol.
Most és mindörökké.
Ámen.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000./Oratio


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése