2016. szeptember 7., szerda

Oázis Lelkigondozó Szolgálat

A  Párbeszéd Háza új intézménye, az Oázis Lelkigondozó Szolgálat 2014. február 11-én kezdte meg működését.


Szolgálatunk egy bécsi intézmény, a Gesprächsinsel mintájára jött létre.

Küldetésünk, hogy szerzetesrendek és laikusok összefogásával működjön a belvárosban egy lelkigondozói beszélgetésekre lehetőséget adó szolgálat, ahol a legősibb szerzetesi tevékenység – a meghallgatás - a ma emberének segít. Célunk a fiatal felnőttkor és a családok élethelyzeteinek lelkipásztori támogatása.

Az „OÁZIS” programban arra vállalkozunk, hogy szerzetesi hagyományainkra építve,  korszerű pasztorálpszichológiai, lelkigondozói, lelkivezetői ismeretekkel, és a különféle élethelyzetekben szükséges információkkal fogadjuk a betérőket.

Egy alkalmas találkozás keretei között, a hitünk szerinti Istenközpontú spiritualitásból merítve, „segítő beszélgetés”, gyógyító meghallgatás által tesszük jelenvalóvá számukra Isten valóságát: hogy nincsenek egyedül!

KINEK?

Fókuszunkban a fiatalok, a családok bármilyen kérdéssel, mert Istennek az emberi élet minden területe fontos, az ember “úgy, ahogy van” : nehéz helyzetek, örömök, útkeresés, hitkérdések.

MIT - nyújtunk?

- Lelkigondozói találkozást
- Információt további szakemberekről, programokról, közösségekről


HOGYAN

Anonim módon, bejelentkezés nélkül, térítésmentesen

Honlap

http://oazis.parbeszedhaza.hu

Cím

A segítő beszélgetések, találkozások helyszíne:
Budapest VIII., Mária utca 25.


Nyitva tartás és tovább információ: oazis@parbeszedhaza.hu

Szeretettel várunk!

Forrás: Jezsuiták


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése