Gyógyító lelkigyakorlat


Kilenchetes imaszeminárium a belső sebek gyógyulásáért 
(Gyógyító lelkigyakorlat)
Isten szándéka az, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Vele. Ezért küldte el a Szentlelket. A Lélek által válik képessé az ember, hogy Isten szentháromságos életében részesüljön. A Szentlélek működését akadályozzák a belső sérülések.
Az utóbbi évtizedekben világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, amelyek a belső sebek gyógyítására irányulnak.
A belső gyógyulás út: a hit útja. Ahogy növekszik Isten iránti bizalmunk, úgy gyógyulunk.
A lelkigyakorlat célja, hogy a résztvevőket elvezesse Isten gyógyító szeretetének megtapasztalásához!
Minden ember szeretne megszabadulni a szorongásoktól, szomorúságtól, gátlásoktól, kicsinyhitűségtől, félelmektől, hogy békében éljen. Mindenki szeretné kibontakoztatni értékeit. De amíg a belső sebek nem gyógyulnak meg, ezek visszahúzzák őt és boldogtalanná teszik. „Isten hasonlóvá” akar tenni önmagához (Mt 5,48). A lelki egészség (a gyógyulás) által közelítjük meg ezt a hasonlóságot, ami az Isten szentségében való részesülés.
A Lelkigyakorlat felépítése:
         1. 40 perc tanítás,
2. 60-90 perces  közbenjáró imádság minden résztvevőért külön-külön,
3. napi 20 perc szentírási elmélkedés és imádság egyénileg otthon.
A lelkigyakorlat témái:
          1. A belső gyógyulás forrása Isten szeretete
2. Sérült énképünk gyógyítása
3. A testi fájdalmak lelki gyökereinek és az elutasítottság sebeinek gyógyítása
4. A félelem sebeinek gyógyítása
5. Az önvád és bűntudat sebeinek gyógyítása
6. A harag sebeinek gyógyítása
7. A gonosz lélek támadásaitól való szabadítás
8. A szeretethiány okozta sebek gyógyítása
9. Sérült istenképünk gyógyítása. Záró szentmise
A lelkigyakorlat három fő jellemzője:
a Jézussal való személyes kapcsolat elmélyítése és megnyílás az Ő gyógyító szeretete előtt
a közbenjáró (spontán) ima jelentősége, melyben megfogalmazzuk belső sérüléseinket
Az egyház (közösség) szentségének megtapasztalása, mely által hittel fogadjuk, hogy egymáson keresztül Isten gyógyít. „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük”. (Mt 18,20)
Szeretettel várunk, ha:
kész vagy megbocsátani azoknak, akik megsebeztek,
ha hiszel Isten gyógyító szeretetében,
ha elfogadod mások imaszolgálatát,
ha vágyakozol a teljesebb életre,
ha szeretnél új erőt megtapasztalni életedben.
Kinek van szüksége a gyógyító lelkigyakorlatra?
1./ Mindenkinek, aki felismerte, hogy megsebződött a szíve saját és mások bűne által.
2./ Aki már felfedezte életének örök értékét, és kész megtenni mindent annak védelmére.
3./ Aki már megismerte az igazságot, hogy az élet részesedés az Atya életéből, és szeretné azt kibontakoztatni teljes gazdagságában.
Mit jelent a belső gyógyulás?
A belső gyógyítás a szív gyógyítása. Ima által meggyógyulnak a fájó emlékek, érzelmek. Megszabadulunk az önvád, a harag, az értéktelenség, a félelem, a szeretethiány okozta sebekből.
Ez nem „vájkálás” a múltban, hanem tudatos, érett szembenézés azzal, ami gátolja Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat, kibontakozásunkat és örömeinket. Ez a szembenézés Jézus által (az Ő szemén keresztül) történik, ezért gyógyít.
Jézus az élet Ura! Az Ő kereszthalála által gyógyulunk meg, mert magára vette sebeinket! 
Jelentkezni lehet az
Emmausz Közösségi Házban
1145 Budapest, Thököly út 120.
Telefon: +36-1-222-5306
Iroda nyitva:
 H-Cs 10-16 óráig.
Az Emmausz Közösség
A közösség lelki vezetője:
Katona István atya


A gyógyító szemináriumok
Szerdánként este 6-kor kezdődik és 8-9 óra között ér véget.