"Élet a Lélekben" szeminárium


„Élet a Lélekben” szeminárium – A keresztény felnőttképzés alapja

 „A világi hívek leki képzésének kiváltságos helyet kell elfoglalnia, hiszen arra kaptak meghívást, hogy növekedjenek a Jézus Krisztussal Fenntartott benső kapcsolatban … a testvérek felé szeretetben…” (Christifideles laici 60.)
„A Szentlélek sajátos kegyelmeket oszt szét a hívők minden fokozata között, ezeket a karizmákat hálaadással kell fogadni, mert mindig hasznosak az Egyházban.” (LG 12)
Világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, melyek hatékonyságát (a tanítás mellett) a személyes megnyilatkozásokra épülő csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik elő.
Elvezetnek a hit mélyebb megismeréséhez, és az imaélet elmélyítéséhez. Jelen szemináriumot a Katolikus Karizmatikus Megújulás keretein belül fejlesztették ki, s a II. János Pál pápával kapcsolatban álló iroda (ICRS) jóváhagyta.
Célja, hogy a résztvevőket elvezesse a Szentlélek erejének megtapasztalásához és azáltal bátor, tanúságtevő keresztény élet kialakításához.
„Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam…egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)
Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, depresszióra és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik, és teljessé válik.
A szeminárium bátorítást nyújt, hogy
            merjed teljes szívvel élni az evangéliumot,
            merjél  hinni Isten határtalan szeretetében,
merjél  hinni abban, hogy a keresztény élet
            győzelmes élet (Jn 8,32,  6,47),
            örömteli élet (Jn 15,14,  17,13),
            erővel teli élet (2Kor 12,10).

A szeminárium témái:
0. A szeminárium célja: személyes kapcsolatba lépni az Úrral – csoportbeosztás, ismerkedés
1. Isten személyesen szeret Téged
2. Jézus megment és szabaddá tesz
3. Jézus a Te életed vezetője (Ura) szeretne lenni
4. Jézus meghív, hogy tanítványa légy
5. Jézus neked akarja ajándékozni Szentlelkét
6. A Szentlélek adományokat ad neked. Ima
7. Krisztus Misztikus Testének kiformálása
8. Tanúim lesztek. Küldetési szentmise

A szeminárium három fő jellemzője:
• A Jézus Krisztusban való személyes hit elmélyítése, amely a tudatos döntésben (megtérés), és az evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.
A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonyabbá válik a gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelme. (Papi résztvevőknél az egyházi rend szentsége is.)
A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az egyház szolgálatára.
A Katolikus Karizmatikus Megújulás közösségei és tagjai alávetik magukat a mindenkori pápának és püspököknek, fontosnak tartják és igénylik a lelkipásztorok segítő közreműködését. Az imaközösségekben az egyház megelevenedik, amikor másokkal együttműködünk, imádkozunk, egymást szeretjük és segítjük.
„E második évezred vége felé az egyháznak minden eddiginél nagyobb bizalommal és reménnyel kell a Szentlélekhez fordulnia…” (II. János Pál pápa)
Jelentkezni lehet az
Emmausz Közösségi Házban
1145 Budapest, Thököly út 120.
Telefon: +36-1-222-5306
Iroda nyitva:
 H-Cs 10-16 óráig.
Az Emmausz Közösség
A közösség lelki vezetője:
Katona István atya

A Szentlélek szemináriumok
Hétfőnként este 6-kor kezdődik és 8-9 óra között ér véget.