2017. március 25., szombat

Elmélkedés és imádság Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén

1.„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” -  így imádkozunk az Úrangyala imádságban. Szűz Mária az angyal üdvözletére válaszolva az Úr szolgálóleányaként határozza meg magát. Bizonyos, hogy ezzel az identitással a mai feminista mozgalom nem tud egyetérteni. A mai feministák a nő önállóságát hangoztatják és nem az alárendeltségét. Az alárendeltség szerintük nem méltó a nő méltóságához. Ha a nő szerepét a férfihez viszonyítjuk, akkor igazuk is van. Csakhogy Mária nem egy másik emberhez méri magát, hanem Istenhez. Istenhez viszonyítva viszont valóban csak szolgálóleány – ami nem megalázó alárendeltséget jelent. Mária ebben a mondatban határozza meg hivatását. A hivatás pedig a mai közbeszédben is egy magasztos pozíciót jelent. Sokféle hivatásról beszélünk: pap, orvos, pedagógus, katona, rendőr, tűzoltó és különféle szakember hivatásáról. De ezeket a hivatásokat – a papi hivatást kivéve – olyannak gondoljuk, amit maga az ember választ magának. Mária „legyenje” azonban más megvilágításba helyezi bármely ember hivatását. Mária az isteni hívásra feleli: „legyen nekem a te igéd szerint”. A gyermekáldás elfogadását Istentől jövő hivatásként ismeri fel. S ez a szemlélet ismét ellentétben áll a mai feministák gondolkodásával, akik a gyermekáldás elfogadását vagy visszautasítását kizárólag emberi jognak tekintik. Olyan jognak, amelybe senki másnak nincs beleszólása. Még Istennek sem, mert ha ő úgy dönt, hogy elveteti a nem kívánt magzatot, akkor ehhez neki joga van.


Szűz Mária az anyai hivatást Istentől eredő feladatnak tartja, ezért válaszolja az angyalnak: „legyen nekem a te igéd szerint”. Ebben a „legyenben” benne zeng Ábrahám beleegyezése, hogy az isteni küldetésnek engedelmeskedve elinduljon szép hazájából a messzi idegenbe. Ebben a „legyenben” benne zeng Péter apostol és a többi apostol beleegyezése, akik Jézus felszólítására követték őt.  Mária „legyenjéből” megértjük, hogy minden ember hivatása Istentől ered. Még ha úgy látszik, hogy ki-ki maga választ hivatást, a valóságban Isten adja a hivatást. Olyan adottsággal lát el, olyan vágyakat ébreszt bennünk, melyek rejtetten egy meghívást foglalnak magukba. A hivatás azt jelenti, hogy Isten elküldött egy feladatra, és visszavár annak teljesítése után. Csak úgy lehet valaki jó munkás, művész, pap, tudós, tanár, katona, tűzoltó, ha ezt az isteni hívást  ­ akár rejtetten megjelenő isteni hívást – követi.

2. Mária „legyenjével” az élet mellett döntött. A gyermek az életet jelenti. Az ő esetében azonban nem csak egy emberi életről van szó, hanem az egész emberiség életéről, hiszen az ő Gyermeke az emberiség megváltójaként jön a világba. Ezért nevezzük Máriát mindannyiunk égi édesanyjának. Rajta, Márián keresztül nyílt meg számunkra a mennyország ajtaja. S mivel Mária mindannyiunk édesanyja, ezért bizalommal fordulunk hozzá mindenféle bajunkban, mint égi közbenjárónkhoz.

A mai főünnep – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja – már jó ideje a lelki adoptálás napja is egyben. Ezen a napon sok templomban vállalnak a hívek kilenc hónapon át tartó imádságot egy általuk nem ismert, veszélyeztetett magzatért. Ez az imavállalás a lelki termékenység szép megnyilvánulása. Mert nem csak fizikai értelemben lehet valaki termékeny, de lelki értelemben is.

A mai ünnepen Szűz Mária közbenjárását kérjük, miként az Úrangyala imádságban is: „imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.” Imádkozzunk azokért a leányokért, nőkért és anyákért, akik nem érzik eléggé, hogy a gyermek élete mindenek felett áll.

Szűz Mária, állj a negyvenes éveikben járó anyák mellé, akik képtelenek elfogadni a nem kívánt magzatot.

Szűz Mária, légy támasza azoknak a leányoknak, akiket a férfiak becsaptak, kihasználtak, és végül magukra hagytak leányanyaságukban.

Szűz Mária, sugalmazd a megbocsátás ígéretét azoknak az anyáknak, akik szörnyű magzatgyilkos tettük miatt titokban ontják a bűnbánat könnyeit.

Szűz Mária, töltsd el örömmel a gyermektelen házastársak szívét, hogy megértsék: az ő kölcsönös házastársi szeretetük egy olyan teremtmény, amely önmagában is képes tartalmat adni életüknek.

Szűz Mária, adj kitartást a lelki adoptálást vállalóknak, hogy amint Te kilenc hónapon át hordoztad az emberiség Megváltóját, úgy ők is hozzád hasonlóvá válva hordozzák lélekben vállalt terhüket.

Forrás: Farkasréti Mindenszentek Plébánia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése