2017. március 25., szombat

Elmélkedés és imádság Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén

1.„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” -  így imádkozunk az Úrangyala imádságban. Szűz Mária az angyal üdvözletére válaszolva az Úr szolgálóleányaként határozza meg magát. Bizonyos, hogy ezzel az identitással a mai feminista mozgalom nem tud egyetérteni. A mai feministák a nő önállóságát hangoztatják és nem az alárendeltségét. Az alárendeltség szerintük nem méltó a nő méltóságához. Ha a nő szerepét a férfihez viszonyítjuk, akkor igazuk is van. Csakhogy Mária nem egy másik emberhez méri magát, hanem Istenhez. Istenhez viszonyítva viszont valóban csak szolgálóleány – ami nem megalázó alárendeltséget jelent. Mária ebben a mondatban határozza meg hivatását. A hivatás pedig a mai közbeszédben is egy magasztos pozíciót jelent. Sokféle hivatásról beszélünk: pap, orvos, pedagógus, katona, rendőr, tűzoltó és különféle szakember hivatásáról. De ezeket a hivatásokat – a papi hivatást kivéve – olyannak gondoljuk, amit maga az ember választ magának. Mária „legyenje” azonban más megvilágításba helyezi bármely ember hivatását. Mária az isteni hívásra feleli: „legyen nekem a te igéd szerint”. A gyermekáldás elfogadását Istentől jövő hivatásként ismeri fel. S ez a szemlélet ismét ellentétben áll a mai feministák gondolkodásával, akik a gyermekáldás elfogadását vagy visszautasítását kizárólag emberi jognak tekintik. Olyan jognak, amelybe senki másnak nincs beleszólása. Még Istennek sem, mert ha ő úgy dönt, hogy elveteti a nem kívánt magzatot, akkor ehhez neki joga van.


Szűz Mária az anyai hivatást Istentől eredő feladatnak tartja, ezért válaszolja az angyalnak: „legyen nekem a te igéd szerint”. Ebben a „legyenben” benne zeng Ábrahám beleegyezése, hogy az isteni küldetésnek engedelmeskedve elinduljon szép hazájából a messzi idegenbe. Ebben a „legyenben” benne zeng Péter apostol és a többi apostol beleegyezése, akik Jézus felszólítására követték őt.  Mária „legyenjéből” megértjük, hogy minden ember hivatása Istentől ered. Még ha úgy látszik, hogy ki-ki maga választ hivatást, a valóságban Isten adja a hivatást. Olyan adottsággal lát el, olyan vágyakat ébreszt bennünk, melyek rejtetten egy meghívást foglalnak magukba. A hivatás azt jelenti, hogy Isten elküldött egy feladatra, és visszavár annak teljesítése után. Csak úgy lehet valaki jó munkás, művész, pap, tudós, tanár, katona, tűzoltó, ha ezt az isteni hívást  ­ akár rejtetten megjelenő isteni hívást – követi.

2. Mária „legyenjével” az élet mellett döntött. A gyermek az életet jelenti. Az ő esetében azonban nem csak egy emberi életről van szó, hanem az egész emberiség életéről, hiszen az ő Gyermeke az emberiség megváltójaként jön a világba. Ezért nevezzük Máriát mindannyiunk égi édesanyjának. Rajta, Márián keresztül nyílt meg számunkra a mennyország ajtaja. S mivel Mária mindannyiunk édesanyja, ezért bizalommal fordulunk hozzá mindenféle bajunkban, mint égi közbenjárónkhoz.

A mai főünnep – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja – már jó ideje a lelki adoptálás napja is egyben. Ezen a napon sok templomban vállalnak a hívek kilenc hónapon át tartó imádságot egy általuk nem ismert, veszélyeztetett magzatért. Ez az imavállalás a lelki termékenység szép megnyilvánulása. Mert nem csak fizikai értelemben lehet valaki termékeny, de lelki értelemben is.

A mai ünnepen Szűz Mária közbenjárását kérjük, miként az Úrangyala imádságban is: „imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.” Imádkozzunk azokért a leányokért, nőkért és anyákért, akik nem érzik eléggé, hogy a gyermek élete mindenek felett áll.

Szűz Mária, állj a negyvenes éveikben járó anyák mellé, akik képtelenek elfogadni a nem kívánt magzatot.

Szűz Mária, légy támasza azoknak a leányoknak, akiket a férfiak becsaptak, kihasználtak, és végül magukra hagytak leányanyaságukban.

Szűz Mária, sugalmazd a megbocsátás ígéretét azoknak az anyáknak, akik szörnyű magzatgyilkos tettük miatt titokban ontják a bűnbánat könnyeit.

Szűz Mária, töltsd el örömmel a gyermektelen házastársak szívét, hogy megértsék: az ő kölcsönös házastársi szeretetük egy olyan teremtmény, amely önmagában is képes tartalmat adni életüknek.

Szűz Mária, adj kitartást a lelki adoptálást vállalóknak, hogy amint Te kilenc hónapon át hordoztad az emberiség Megváltóját, úgy ők is hozzád hasonlóvá válva hordozzák lélekben vállalt terhüket.

Forrás: Farkasréti Mindenszentek Plébánia

"Értem is meghalt a kereszten" - Sillye Jenő oratóriuma a Városmajorban


2017. március 1., szerda

Nagyböjti naptár 2017.

 P. Kovács Bánk OFM honlapján íme itt olvasható egy kiváló Nagyböjti naptár erre az évre.
Az elmélkedések gondolatait P. Barsi Balázs OFM és Telek Péter Pál: Magasság és mélység - Szent idők című könyvéből válogatták a ferences testvérek.