2015. március 4., szerda

Boldog Meszlényi Zoltán püspökről

Rabkórházban halt meg

Meszlényi Zoltán papi élete szinte felszentelésétől az esztergomi Érseki Hivatalban zajlott. Képességei, tehetsége és egyházigazgatási tapasztalata magas főpásztori szolgálat betöltésére tették alkalmassá, és úgy tűnt, élete így is fog kiteljesedni. A történelem Ura, a gondviselő Isten azonban más kiteljesedéssel tüntette ki...

Életútja 1892. január 2-án, Hatvanban indult. Elöljárói a jeles tehetségű kispapot Rómába küldték, ahol "germanikusként", vagyis a Collegium Germanico-Hungaricum (Német-Magyar Kollégium) növendékeként a legmagasabb szintű filozófiai és teológiai képzésben részesült. 1915. október 28-án szentelték pappá. Pár hónapig volt csak Komáromban káplán, amikor még 1916-ban központi (aulai) szolgálatra rendelték Esztergomba. Itt végigjárta az egyházkormányzat ranglétráját. Levéltárosként és szertartóként kezdte, 1920-ban szentszéki (bírósági) jegyző lett, 1926-ban - még Csernoch János hercegprímás mellett - prímási titkárrá nevezték ki. Serédi Jusztinián mellett is folytatta titkári munkáját, 1930-tól azonban már irodaigazgató volt, 1931-től protonotárius kanonokként.

1937-ben sinopei címzetes püspöki és esztergomi segédpüspöki kinevezést kapott. Amikor 1938-ban a Felvidék egy része ismét hazánkhoz került, a Kassai és Rozsnyói Egyházmegye magyar részének főpásztori teendőit bízták rá. Serédi bíboros október 28-án szentelte püspökké.

Mindszenty József bíboros hercegprímás főpásztori munkáját is segítette.

Amikor pedig Mindszenty Józsefet a kommunista titkosrendőrség 1948. december 26-án letartóztatta, közeledett számára a "gondviselés órája". A főegyházmegye ideiglenes vezetését a főszékesegyházi káptalan először Drahos János kanonok, érseki helynökre bízta. Amikor pedig Drahos János - halálos ágyán kézhez kapott püspöki kinevezéssel - 1950. június 15-én elhunyt, a főkáptalan 1950. június 17-én Meszlényi püspököt választotta káptalani helynökké. A kommunista hatóságok azonban azt akarták, hogy az időközben már az Andrássy út 60.-ban megkínzott és együttműködésre bírt Beresztóczy Miklóst "válaszszák" meg káptalani helynökké. Ezért Meszlényi püspököt pár héttel megválasztása után, július 4-én letartóztatták, és - még koholt vádat sem emeltek ellene, hanem - Kistarcsára internálták. Súlyossá váló betegségei miatt később rabkórházba került, ahol 1953. január 11-én elhunyt.

Földi maradványait az Új köztemető rabparcellájából csak 1966-ban engedték átvinni az éj leple alatt, a nyilvánosság kizárásával az esztergomi bazilika altemplomába.

Rosdy Pál

Forrás: Új Ember 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése