2014. december 31., szerda

Az év vége figyelmeztet bennünket az új kezdetre

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Megjelentünk Isten hajlékában most az év utolsó napján. Hálát adni jöttünk Neki, Aki segített bennünket az év folyamán, és most az újévhez közeledve újra felé fordítjuk figyelmünket, hogy amiképpen az elmúlt év folyamán, úgy továbbra is vezessen bennünket, hogy a helyes úton járjunk.
Isten Ura az időnek is, neki engedelmeskedik, mint minden teremtménye. Ő rendelte az idő múlását, hogy legyen lehetőségünk jót tenni. Gondoljunk bele, hogy Isten ebben az évben is ajándékozott nekünk 365 napot, hogy jót tegyünk, megtegyük az ő akaratát, és neki engedelmeskedve az örök üdvösséghez szükséges javakat gyűjtsünk. Vajon jól használtuk fel ezt az ajándékot, és mindent megtettünk azért, hogy neki és embertársainknak szolgáljunk? Bizonyára lehetett volna tökéletesebb önátadásunk. De ne csüggedjünk, hanem tegyünk inkább elhatározást, hogy az eljövendő évben jobbak akarunk lenni.
Nekünk keresztényeknek az a hivatásunk, hogy szentül éljünk, és ennek eléréséhez mindent meg kell tennünk! Ehhez szembe kell néznünk bűneinkkel, és számadást kell tartanunk, hogy mely bűnünk terheli most legjobban lelkiismeretünket. Ettől mindenképpen meg kell próbálnunk szabadulnunk, hogy szabadon Isten kegyelmében tudjunk élni. Ha egy hívő minden évben csak egy bűnétől szabadulna meg, akkor élete hajnalához közeledve, már közel kerülne az életszentséghez. Próbáljuk meg mi is.
Jézus Krisztus minden nap hív bennünket az ő oltárához. 365 napon hív bennünket magához, nemcsak 52 napon. Hív bennünket, hogy az élet kenyerével tápláljon bennünket, és Igéje által is a helyes úton vezessen bennünket. Figyeljünk jobban erre a hívásra, hogy az új év számunkra egy új élet kezdete is lehessen.
Az év vége figyelmeztet bennünket arra is, hogy minden véget ér egyszer ebben a földi életben. Csak Isten szeretete és a felebarátok szeretete örök, és nekünk ezért kell küzdenünk, nem a földi javakért. Ha figyelmünket Krisztusra szegezzük, és az ő parancsait próbáljuk megvalósítani életünkben, akkor az újév nem egy terhekkel terhes, reménytelen időszak lesz életünkben, hanem valóban egy boldog, reménnyel teljes új élet kezdete, ami Istenhez vezet bennünket.
Ámen.

Hulitka Róbert - 2005

Forrás: Értékkereső


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése