2014. október 7., kedd

A rózsafüzér (szentolvasó) imádkozása 5.

A rózsafüzér "titkai"

"A rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával." (Boldog II. János Pál pápa)


Rózsafüzér, szentolvasó. Milyen találó, szép mindkét kifejezés! A rózsafüzér egyfelől eszköz, az imádság eszköze, kegytárgy, másfelől magának a szemlélődő-elmélkedő imádságnak a neve. Szent olvasó, mert szent, kedves a számunkra. Boldog II. János Pál szerint a szentolvasó úgy is felfogható, mint Szűz Mária emlékezései szent Fiára. A néhai szentatya tanácsai: rózsafüzér imádkozása közben emlékezni Máriával, Máriától megismerni Krisztust, Máriával hasonlóvá válni Krisztushoz, Krisztust hirdetni Máriával.
A Szűzanya Lourdes-ban, Fatimában, Máriapócson, Mátraverebély-Szentkúton s megannyi zarándokhelyen megjelenve gyakran szorgalmazta, hogy imádkozzunk, folyamodjunk szent Fiához, s akkor megjobbul a világ. Ilyenkor különösen is a rózsafüzér imádkozását kérte. Az ima fegyver a keresztény hívek kezében a gonoszság, de akár a konkrét értelemben vett ellenség ellen. Ezt a magyar- és a világtörténelem számos példája bizonyítja.
Az Őseink hite című kiállításon Orosz Lőrinc plébános úr jóvoltából számos becses rózsafüzért (szentolvasót) találunk. >> Köszönet az adakozóknak. Biztos, hogy aki megnézi a kiállítást, azután még buzgóbban fogja imádkozni a szentolvasót, akár másokért, akár önmagáért, akár hazájáért vagy éppen az egész világért ajánlva fel azt.
A kiállított rózsafüzérek anyaguk, színviláguk, a rajtuk lévő érmék sokfélesége ellenére alapjában véve három nagy kategóriába oszthatók: 1. hagyományos ("klasszikus", Domonkos-rendinek is mondott) öt tizedes szentolvasó, amelynek ismerjük az örvendetes-, fájdalmas-, dicsőséges-, és világosságos fajtáját, mindegyiket öt-öt titokkal. A titkokat az Üdvözlégyek közepén, Jézus nevénél mondjuk el. 2. egytizedes rózsafüzér 3. speciális rózsafüzérek. A kiállítás mindkét tablóján mindhárom típusból sok szép és értékes rózsafüzért találunk.
Mitől speciálisak a speciális szentolvasók? Nemcsak - és nem elsősorban - formájuk miatt. Sem azért, hogy van-e rajtuk feszület vagy csak érmék, hogy milyenek a szemei, még az sem, hogy egy-egy "tized" három, öt, esetleg hét Üdvözlégyet tartalmaz egyik "nagyszemtől" a másikig. Azt hiszem, specialitásuk attól függ, hogy elsősorban kihez/mihez fohászkodunk bennük, kinek/minek a tiszteletére mondjuk az imát, miben kérjük a "névadó" segítségét. Sok ilyen speciális rózsafüzér létezik. A kiállításon is látható például a Hét fájdalmú Szűzanya rózsafüzére, melynek keresztjén a szent Fia keresztje tövében álló Mária is ott van, Szent Rita-, Pio atya vagy A magyarság öt-seb-titka rózsafüzér. Ez utóbbiról néhány szó.
A trianoni döntéskor, 1920-ban, a magyar nemzet megcsonkításával hazánk "öt sebet kapott", akárcsak Jézus Krisztus. Bizonnyal ezért ez a rózsafüzér "ötödös" rózsafüzér, (tíz Üdvözlégy helyett öt), öt színnel, öt éremmel a magyarság történetében jelentős szerepet játszó személyiségek képmásával az első oldalukon. Az öt ötöd mindegyik titkában, Krisztus egyes sebeihez fohászkodva egy-egy sajátos "kérést" fogalmazunk meg, amelyek "hivatásunkra", "feladatainkra" vonatkoznak: a magyar népnek a katolikus Egyházzal (pápasággal) szoros kapcsolatban engesztelő népnek kell lennie, előmozdítandó a keresztény egységet.
Szólunk még a "hat tizedes" Karmelita rózsafüzérről, amely az Örvendetes olvasó első tizedének titkául behelyezi az "Aki téged Szent Szűz az eredeti bűntől megóvott" titkot. A Fájdalmas olvasó hatodik tizedébe ezt: "Aki téged Szent Szűz a kereszten anyánkul adott." A Dicsőséges rózsafüzér hatodik tizede a kármeliták szerint: "Aki téged Szent Szűz Kármel ékességévé és királynőjévé rendelt." A Világosság rózsafüzére hatodik tizede pedig ez: "Aki a szeretet parancsát hagyta ránk."
Lehet a rózsafüzér bármely fajtáját mondanunk, Szűzanyánk minden imában benne van, velünk van és továbbítja kéréseinket szent Fiához.

Rózsafüzér királynője, könyörögj érettünk!

Bérces Mária Klára

Forrás: Szent Anna Székesegyház és Főplébánia, Debrecen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése