2014. szeptember 14., vasárnap

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Az egyház egyik legnagyobb hittudósa: Aquinói Szent Tamás egy időben sokat foglalkozott a szenvedés - különösen az ártatlanok szenvedésének - problémájával. Úgy írják az életrajz írói, hogy töprengései közben egy alkalommal, amint rápillantott a golgotai jelenetet ábrázoló képre, hirtelenében az a gondolat jutott az eszébe, hogy a három kereszt: az Úr Jézusé, aztán a jobb és a bal lator keresztje lényegében feleletet is ad az ő töprengéseire. Mert a három keresztről ezt a feleletet olvasta le: a kereszt a bűnösöknek büntetés, a megtérőknek elégtétel, az igazaknak pedig engesztelés.
Gondolom, nekünk is érdemes átgondolnunk ezt a jelenetet. Mert azt többnyire mi is természetesnek tartjuk, hogy a szenvedés a bűnösöknek büntetés, akárcsak a bal lator számára a kereszt. - Aki lopott vagy csalt, pláne mások életét elvette vagy megkeserítette, méltányosnak tartjuk, hogy bűnhődjék érte. Még a bűneink nyomán szerzett betegségek problémájával is könnyebben megbirkózunk. Kicsit előreláthatónak is tartjuk, hogy az alkoholszenvedélynek májrák, vagy a kicsapongó életnek esetleg az Aids a következménye.
A bűnbánó jobb lator keresztjét is könnyebb megértenünk. Úgy látszik, ezt ő maga is megértette, mert amikor az Úr Jézushoz fordult, nem azt kérte, hogy szabadítsa meg a kereszt rettenetes szenvedésétől, hanem csak enynyit: Emlékezzél meg rólam, Uram, ha országodba jutsz. Fölismerte, hogy számára a kereszt rettenetes kínja is a megtérés és az elégtétel eszköze lett.
Amit nehezebben értünk meg, az az Úr Jézus szenvedése, a Szűzanya szenvedése és az a megszámlálhatatlan sok kereszt, amit az ártatlanul szenvedők viselnek. Ebben csak az Úr Jézus magatartása és szava tud eligazítani bennünket. Hiszen ő így beszélt, tanított a keresztjéről: Ha majd fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Vagy: Ha a földbe esett gabonaszem el nem hal egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Az Úr Jézusnak ezek, és az ezekkel összecsengő mondatai világítanak rá az isteni logikára: A rosszat csak egy nagyobb jóval lehet legyőzni! A kereszt ezt a nagyobb jót hozta meg számunkra. Mert aki lop, az nemcsak megkárosít valakit, hanem önmaga válik lopóvá. Aki hazudik, nemcsak becsapja a másikat, hanem ő válik hazuggá. A bűn minőségi változást, elsilányulást okoz bennünk. Ezt a nem regenerálódó, az idő múlásával sem gyógyuló belső roncsolódásunkat csak a szeretetnek önfeláldozó túlcsordulása tudja begyógyítani. Ha a rosszat rosszal akarom viszonozni, legyőzni, csak még nagyobb lesz a baj. Ha a gödröt tovább ásom, feneketlen mélységekig juthatok. A rosszat csak a nagyobb jóval lehet legyőzni, roncsolódásunkat csak a nagyobb szeretet tudja begyógyítani.
Ezért hódolunk a Szent Kereszt előtt, mert ezen a keresztfán nyilvánult ki Isten végtelen szeretete, amely a rosszat a nagyobb jóval győzte le. ő arra hív bennünket, megtérni és engesztelni akaró Krisztus-követőket, hogy ezt az isteni taktikát követve tudjuk elfogadni, és boldog gyümölcsére áhítozva hordozni a magunk keresztjeit is. (Ezért imádkozzuk teljes bizalommal: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!)

Zdiarszky László

Forrás: Hitvallás


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése