2014. szeptember 28., vasárnap

Elmélkedés Szentírásvasárnapra

Szent Jeromos ünnepéhez közeledve az Egyház a mai vasárnapon a Szentírást állítja figyelmünk középpontjába. A Szentírás (Biblia), az Isten írott és élő igéje(szava), vagyis azoknak a könyveknek a gyűjteménye amelyeket az Egyház Istentől sugalmazottnak ismer el. A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amelyet a szent szerzőkön keresztül vitt véghez azért, hogy kinyilatkoztassa mindazt az igazságot, amelyet Isten a mi üdvösségünkért tett. S mindezt azért cselekedte, mert: „minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy Isten embere tökéletes és minden jótettre kész legyen.”
A Szentírás hitünk és keresztény életünk lényeges és kimeríthetetlen forrása, mely egybefoglal múltat, jelent, jövőt; ismereteket nyújt, eligazításokat ad, hatalmas igazságokat közöl és teszi mindezt isteni erővel az emberért. S ma a XX. század rohanó világának embereihez ugyanúgy szól mint azelőtt, csak más az üzenete számunkra.
A felhívás így hangzik: Ember állj meg vedd kézbe a Szentírást és ismerd meg már végre a te szerető Istenedet !!! Valld be, hogy bűnös vagy, hogy szükséged van Jézusra, aki annyira szeretett téged, hogy meghalt érted és örök életre hívott !
Nagyon fontos testvérek, hogy ezeket helyesen értelmezzük. A bűnösségünk „beismerése” nem azt jelenti, hogy felsorolom: nem öltem, nem loptam, nem hazudtam…esetleg csak egy kicsit – tehát nem is vagyok bűnös. Az igazi bűnünk nem az, hogy ezt meg ezt tettem, hanem az, hogy nem szerettem eléggé Jézust.  A kereszténységünk próbaköve az, hogy szeretjük-e Istent egész lényünkből, mert ha nem akkor bűnösök vagyunk. De szeretni csak úgy lehet valakit, ha ismerem is igazán.
Már Szent Jeromos is megfogalmazza ezt egy helyen: „Aki nem ismeri a Szentírást az Krisztust sem ismeri”
János apostol mondja: „Az örök élet az, hogy megismerjenek Téged az egyedül igaz Istent és akit küldtél Jézus Krisztust.”
A megismerés az örök élet kezdete; s talán így is fogalmazhatunk: egy örök élet az, hogy megismerjenek Téged…
Állj meg te ember vedd kézbe a Szentírást és kezd el megismerni a te Istened !!!
De van még egy másik különösen is jelentős igazság ami ezzel szoros összefüggésben van, ez pedig nem más mint az a változás amely a megismerés során bekövetkezik bennünk.
 „Az Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol az értelemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőnek elágazásaihoz”  - s hozzátehetjük átformálja azt, mert „Isten szava lélek és élet”.
Egy vértanúról jegyezték le a következő történetet:
Buzgó Krisztus követő volt és nagyon-nagyon szerette a Szentírást. Sokat olvasta, hogy erőt merítsen belőle keresztény életéhez.
A keresztények üldözése idején történt meg vele, hogy katonák jöttek hozzá és elvették a Szentírását, majd a helytartó elé vitték, hogy megszégyenítsék és kivégezzék.
-  Nálad vannak-e az írások – kérdezte a helytartó
-  Nálam vannak – felelte alázatosan
A helytartó erre nagyon meglepődött és dühös is lett, mert tudta, hogy a katonák már rég elvették tőle.
-  Hol vannak, add elő azokat de rögtön – förmedt rá a helytartó
-  Itt vannak – mondta csendesen – s a szívére mutatott
Imádkozzunk Jézushoz segítsen, hogy minél hamarabb megismerjük Őt, hogy ne csak hallgatói és hirdetői legyünk az Ő igéjének, hanem megvalósítói és életre (tettekre) váltói is, s különösen is kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy gyakran el-el gondolkodjunk Jézus szavain és a szívünkbe véssük azt, hogy minél előbb mi is a szívünkre tudjunk mutatni: itt vannak az én féltve őrzött kincseim, amelyekből erőt merítek.

Marosi Szilvia

Forrás: Nemesvámosi Plébánia


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése