2014. augusztus 5., kedd

A keresztcsőrű nyomdokán 6.


Könyvajánló

Bernhard Häring: Örömteli gyónás

Bernhard Häring, német redemptorista szerzetes, korunk legtekintélyesebb erkölcsteológusainak egyike. Szakértőként részt vett a II. Vatikáni Zsinat munkájában, az erkölcsteológiával foglalkozó dokumentumok kidolgozásában. Az örök kérdések mindig új megközelítése révén igyekszik elmélyíteni, megértetni, vagy egyáltalán közel hozni az emberhez az Egyház tanítását. Az új megfogalmazásokra törekedve olykor éles összeütközésbe került teológustársaival, alkalmanként a hierarchia egyes képviselőivel is, akik azonban legfeljebb egyes nézeteit vitatták, de az Egyház és Krisztus iránti hűségét sosem.

Kis könyvünk is új hangon szól - hiszen 1956-ban, tehát még a zsinat előtt (korát megelőzve) jelent meg az első kiadása. A gyónás felszabadító öröméről kíván szólni az olvasóihoz: elsősorban is azokhoz, akik nem ismerik ezt az érzést, vagy néhány rossz tapasztalat miatt netán hosszú ideje elkerülik már a gyóntatószéket.

A megváltott ember húsvéti öröméről szól kis könyvében Bernhard Haring: hangsúlyozza az ember felelősségét, de nem hangsúlyozza túl kudarcainak jelentőségét. Minden sorából a vigasztalás és a bátorítás szól: bármilyen nagy is az ember bűne, végtelenül nagyobb annál Isten irgalma - amellyel a gyónásban találkozhatunk.

Mit vársz ettől a kis könyvecskétől? 

Ez a könyv el akarja mélyíteni a szívedben a bűnbocsánat szentségének örömteli üzenetét. 

Az út, amely e szentség igaz ünnepléséhez vezet: Isten országa látomásának megértése. Ez kezdettől fogva ajándék, ugyanakkor szeretetteljes követelmény is. A főparancsnak kell vezetnie és formálnia a lelkiismeretet. Az első parancsot Istennek az emberek iránti egyetemes szeretete fényében látjuk. A felebaráti szeretet kötelessége pedig túlmutat az ötödik parancsolaton: éltetni és magában foglalja az összes többi erkölcsi kötelezettségünket is.

Apostoli felelősséggel kell minden elmélkedésnek, minden imádságnak a lényegére rámutatni. Ugyanígy a lelkiismeretvizsgálatban is a szeretet és a választottak kiváltságainak lényeges vonásait is fel kell mutassuk.

Forrás: A könyv fülszövege és előszava


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése