2013. november 6., szerda

Az ima csodákat művel

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat művel bennetek és általatok. Ezért gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2013. október 25.)

Ezt az üzenetet olvasva úgy tűnhet számunkra, hogy a Szűzanya már sokadszorra ismétli önmagát. Üzeneteinek szavai szinte egyformák. Ha felszínesen olvassuk a Szűzanya üzeneteit, akkor úgy tűnhet számunkra, hogy ezek a szavak és hívások nem ránk vonatkoznak. Azt is gondolhatjuk, hogy ezen üzenet szavait már sokszor hallottuk, és abba a veszélybe kerülhetünk, hogy félreértjük a Szűzanya hívását. De Ő nem hiába hív. Az üzenetek ismétlésével azt akarja mondani nekünk, ha úton vagyunk is, megéri növekedni és a végső cél és találkozás felé haladni.

A hit menetelés, és ez az úton levés egész életünkön át tart. Nem növekedni a hitben azt jelenti, megállni félúton, vagy ami még rosszabb visszafelé haladni. Ki mondhatja közülünk, hogy eléggé megnyílt az imára? Ki mondhatja, hogy megtért és nincs szüksége megtérésre? Ki mondhatja azt, hogy eléggé szeret, hisz és remél? Nincsenek százszázalékos keresztények. Vannak azonban olyan keresztények, akik haladnak az úton, törekednek és vágyakoznak Isten után. Sajnos, azonban vannak olyanok is, akik lelkileg elaludtak vagy, ami még rosszabb lelkileg halottak. A Szűzanya szavai személyesen, egyenként mindnyájunkhoz szólnak. Bátorkodom azt mondani, hogy a Szűzanya lehajol mindnyájunkhoz és kér bennünket, hogy vegyük Őt komolyan.

Szűz Mária nem mond le rólunk, mert hisz, szeret és remél. Ő már célba ért, útja hasonló volt a miénkhez. Ő maga is megtapasztalta az ima csodálatos erejét. Azt mondanám, hogy Ő nem csak imádkozott, hanem Ő maga is imádsággá vált. Az ima alkalmassá tette arra, hogy meghallja és felismerje Isten hívását Gábor arkangyal által. Az ima által növekedett a hitben, mert úgy járt ezen a földön, hogy mindvégig beteljesítette Isten akaratát és olyan utat mutat számunkra, amely a teljes és értelmes életre vezet.
           
Istennek szüksége volt Máriára ahhoz, hogy eljöjjön hozzánk. Neki ma is szüksége van Máriára ahhoz, hogy szívünkbe és életünkbe belépjen. De Istennek szüksége van ránk, ezért Mária által keres bennünket, aki kegyelemmel teljes, és aki a legjobban ismeri Isten csodálatos erejét és mindenhatóságát. Az imán kívül nincs más mód, sem út, sem eszköz, amely által Isten eljöhet hozzánk. Az ima egyszerű és ugyanakkor csodálatos. A mi Istenünk is egyszerűen jelent meg, kicsi gyermekként fedte fel önmagát, ugyanakkor csodálatos módon.

Isten szépségéhez és mindenhatóságához szeretne elvezetni bennünket égi Édesanyánk, amikor sokszor mondja üzenetében: „Ha megnyitjátok szíveteket és imádkoztok, akkor csodák fognak történni… Gyermekeim, az ima csodákat művel az emberi szívekben és a világban… higgyétek el, hogy egyszerű imával csodákat lehet tenni. Imádságotok által szívetek megnyílik Istennek és Ő csodákat művel az életetekben… A rózsafüzér is csodákat tehet a világban és az életetekben…”
           
Azt, hogy szükségünk van az imára nem mi találtuk ki, hanem szívünk mélyébe szőtt szükségletünk. Sokan érzik az ima szükségességét, mégis kevés az ima az életükben. Ima nélkül a lélek üres marad. Az imádság az ember Isten utáni legmélyebb vágya. Az ima elsősorban Isten műve. Isten elkezd imádkozni bennünk, a mi imánk pedig válasz az Ő hívására.
           
Érintsenek meg bennünket a Szűzanya szavai, hogy válaszoljunk hívására és állhatatosak legyünk az ima és a hit útján, hogy életünkben Isten csodáit élhessük meg.

Imádság
Szűz Mária, Te, aki imádságban éltél és födi utadon hitedet imával tápláltad, taníts meg bennünket imádkozni. Taníts meg hinni Jézusban és úgy szeretni Őt, ahogyan Te szeretted. Imáink alakítsák szívünket hasonlóvá Szeplőtelen Szívedhez, hogy felfedezhessük Isten akaratát életünkre vonatkozóan. Mária, imádkozz velünk és értünk! Különösen is oltalmadba ajánljuk a lelkileg alvó vagy lélekben halott keresztényeket. Kérlek, segíts, hogy az imádság ereje által, amely az Istennel való találkozáshoz vezet, minden keresztény, aki lelkileg alszik, vagy lélekben halott feltámadhasson az élő hit útjára. Különösen kérünk Téged, Szűz Mária minden családért, merjenek együtt imádkozni, hogy megélhessék Isten kegyelmének csodáit. Családjaink váljanak a közösség és a szeretet iskolájává, valamint az elfogadás és a megbocsátás helyévé. Legyenek családjaink az örömteli hit megélésnek helyei. Ámen.

Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése