2011. szeptember 27., kedd

A szentolvasó (rózsafüzér) imádkozása 1.

I. Bevezetés

1. Keresztvetéssel kezdjük
2. A keresztre: Hiszekegy (Apostoli hitvallás)
1. nagy szem: Miatyánk
1. kis szem: Üdvözlégy (Jézus neve utáni titok: ...aki hitünket növelje)
2. kis szem: Üdvözlégy (a titok: ...aki reményünket erősítse)
3. kis szem: Üdvözlégy (a titok: ...aki szeretetünket tökéletesítse) *
3. Dicsőség...
4. Fatimai fohász **

II. Tizedek a titkokkal***
1. Első tized:
- nagy szem: Miatyánk
- tíz Üdvözlégy (az első titokkal)
- Dicsőség... Fatimai fohász
2. Második tized:
- nagy szem: Miatyánk
- tíz Üdvözlégy (a második titokkal)
 Dicsőség... Fatimai fohász
3. Harmadik tized:
- nagy szem: Miatyánk
- tíz Üdvözlégy (a harmadik titokkal)
- Dicsőség... Fatimai fohász
4. Negyedik tized:
- nagy szem: Miatyánk
- tíz Üdvözlégy (a negyedik titokkal),
- Dicsőség... Fatimai fohász
5. Ötödik tized:
- nagy szem: Miatyánk
- tíz Üdvözlégy (az ötödik titokkal)
- Dicsőség... Fatimai fohász

III. Befejezés
A rózsafüzér végén, ha közösen végezzük és pap is jelen van.
Pap: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!
Hívek: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Pap: Könyörögjünk! Úristen, a Te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Keresztvetéssel fejezzük be.


* A bevezető 3 titok rózsafüzér típusonként eltér: a képekre kattintva lentebb láthatók.

**Fatimai fohász: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

***A titkok
- az Üdvözlégyek közepén imádkozzuk.
I. A titkok napok szerinti sorrendje
- a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján
Hétfő: örvendetes titkok
Kedd: fájdalmas titkok
Szerda: dicsőséges titkok
Csütörtök: világosság titkai
Péntek: fájdalmas titkok
Szombat: örvendetes titkok
Vasárnap: dicsőséges titkok

II. A titkok a rózsafüzérek típusai szerint
1. Az örvendetes titkok:
(1) akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;
(2) akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál;
(3) akit te, Szent Szűz a világra szültél;
(4) akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;
(5) akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.


2. A világosság titkai:
(1) aki értünk a Jordánban megkeresztelkedett;
(2) aki nekünk a Kánai menyegzőn kijelentette önmagát;
(3) aki Isten országának a meghirdetésekor meghívott minket a megtérésre;
(4) aki tanítványai előtt színében elváltozott;
(5) aki nekünk az Eucharisztiát elrendelte.
(A világosságos rózsafüzért Szentatyánk II. János Pál pápa indította útjára 2002. októberében. Aki naponta egy rózsafüzért imádkozik, annak csütörtökre javasolja ezt a Szentatya, így szombatra kerülhet az Örvendetes olvasó.)

3. A fájdalmas titkok:
(1) aki értünk vérrel verítékezett;
(2) akit értünk megostoroztak;
(3) akit értünk tövissel koronáztak;
(4) aki értünk a keresztet hordozta;
(5) akit értünk keresztre feszítettek.


4. A dicsőséges titkok:
(1) aki a halálból feltámadt;
(2) aki a mennybe fölment;
(3) aki nekünk a Szentlelket elküldte;
(4) aki téged, Szent Szűz, a mennyekbe fölvett;
(5) aki téged, Szent Szűz, a mennyekbe megkoronázott.Képek:  Mária Rádió (rózsafüzér titkok), Mindennapok - Világban élő Kármel (ikon)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése